liuut - [entries|archive|friends|userinfo]
liuut

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 15th, 2019|10:22 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
slimot reizēm ir veselīgi. Visa diena ir darba diena, heh. Lūk, ja šis nespētu savu daļu prieka arī atnest, tadnu, dzīvīte būtu nopietni jāpārskata.

- - -
labrīt
BATTLES
LinkLeave a comment

Comments:
From:[info]liuut
Date:May 15th, 2019 - 02:35 pm
(Link)
vispār darbā jāpriecājas par darbu un mājās par mājām, tāpat ceļā par ceļu, lielos vilcienos. Accept nothing less, haha