liuut - vienkārši [entries|archive|friends|userinfo]
liuut

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

vienkārši [Dec. 5th, 2018|10:25 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Current Music |Ex Eye]

un saka man, vai nevarot vienu vīru pie medņa pievest? Viņš kolekcionējot izbāžņus. Un tagad kādam no viņa draugiem tuvojoties jubileja. Viņš gan neesot mednieks, bet arī vēloties vienu izbāzni.
bet kaut kā mums torīt neveicās.
vakarā piezvana priekšnieks. Čiekuronkul, tev esot bijušas neveiksmīgas medības? Ko liegties, tā bija, atsaku. Ar medni zēnam neveicās? Jā, es saku, neveicās zēnam ar to medni. Kir tad tu viņu vedi? Piecdesmit sestajā kvartālā, atsaku. Bet tur jau simts gadus neviens mednis nav manīts! Tā ir, es atbildu, bet mēs jau meklējām izbāzni kolekcijai. Un piecdesmit sestajā man tieši izbāžņi dzīvo. Ai, ai, Čiekuronkul, priekšnieks tikai noteica, nolikdams klausuli.
bet ko es tur varēju darīt, katrs atrod, ko meklējis.


baigi ellīgs latviešu stāstnieks
LinkLeave a comment