liuut [entries|archive|friends|userinfo]
liuut

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 21st, 2018|09:55 pm]
you can't read the label from the inside of the bottle
LinkLeave a comment

case cat counts [Jun. 20th, 2018|11:29 pm]
kad sagribas kaut ko īstu labu derīgu un jēgpilnu - uzrīko sev kādu brīvprātīgu darbiņu, dārgais profesionāli, arī ja liekas, ka negribas, atrodi kaut ko pa savu līniju. Tie mazie ved pie lielām lietām. Atnāc uz darbu pusstundu agrāk, aizej pusstundu vēlāk un rezervē brīdi pabūt ģenerāli labs.

- - - )
LinkLeave a comment

[Jun. 19th, 2018|12:53 am]
- - - )
LinkLeave a comment

[Jun. 18th, 2018|09:07 pm]

- - -
blogrollu skrullējot, atradās sen nez no kurienes prātā iespiedies zīmējums, kuru nez cik gadus tā arī nevarēju sagūglēt, kā jūgendstilīga nāvīte melnā kleitā stumj bērnu ratiņus.

uzgāju lasot šo - raksts par spāņu gripu 1918

un labvakar
HASHSHASHIN
LinkLeave a comment

[Jun. 15th, 2018|03:13 pm]
kas latviski izteiktu challenge accepted būtību, tvērienu un iekārienu?
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]