liuut [entries|archive|friends|userinfo]
liuut

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

patīk nosalt martā [Mar. 17th, 2018|09:57 pm]
- - - )
LinkLeave a comment

[Mar. 15th, 2018|06:16 pm]
divspirmais pašāva garām Šmerļa ielai. Brīdi pastāvēja nepareizā pieturā, padomāja un vēsā mierā brauca tālāk, kaut kur Juglā pa mazām ieliņām izgrozījās un apmeta riņķī. Zinkas pats labākais? Ka dusmās uzsprāga tikai viens babulis. Vairums bija spējīgi par šo pasmaidīt. 8 minūšu eksursija.
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]