liuut [entries|archive|friends|userinfo]
liuut

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

labvakar [Aug. 25th, 2019|10:50 pm]
nosēdējām pie pusdienu šķīvjiem laikam pāris stundas dārzā un pētījām skatu uz saulē nodegušo mājas sienu. Un manu logu. Piesapņojām klāt terasi, uz to - svaigas trepes, līdz tām - augstu gaiteni. Svētdienas dienā tā drīkst, un vajag; sapnīts ir - skaļi izteikts nodoms ir - plāns ir - re, lietas notiek. Jātēmē labi augstu; cilvēka daba ir nodomus & prasības izpildīt līdz piedodamam atpalikumam, nezinu, procentiem astoņdesmit. Nepiedomātu terasi - neiesāktu gaiteni.
LinkLeave a comment

labvakar [Aug. 24th, 2019|07:22 pm]
apciemojām vienu vācēju pierobežā. Iznāk pretī sarkanu degunu, mēs ar draugu jūs jau gaidījām, saka. Vēl pagalmā dzīvojas smuki pelēči minči, takām pāri līkst pēdējie flokši, uz sētas stabiem, soliem un citiem stūrainiem spotiem sameistaroti auseklīši. Izrāda mums vairādas būdas ar senlietām: galvenokārt krāmi, bet paspīd arī kāds dārgums. Tuba, piemēram! Piemutnis nav īstais un viens vārsts nestrādā, citādi instruments glīts, bez buktēm, laikam nesen kur izrakts, nav pat noputējis, kā viss cits. Vai pārdodat, prasu. Nē, nē. Tiešām nē? Nu, ja nu vienīgi pret kādu vecu lietu. Ahh, kungs, atvedīšu jums desmit garmoškas! Labi, ka tik veca lieta. Varu palūgt numuru? Ai es zinu tikai pēdējos ciparus...
LinkLeave a comment

thx soulseek [Aug. 23rd, 2019|10:55 pm]
kādēļ gan četriem cilvēkiem vienā dienā no manis savajadzējies kādas mazmazpazīstamas bandas diskogrāfiju? Nezinu, bet nojaušu - eju čekot lāst fm un - jā, jauns albums. Priekā!
PIXVAE
LinkLeave a comment

labrīt [Aug. 23rd, 2019|10:21 am]
nav vienmēr, kad vajag, laika un gribēšanas (un reizēm nav arī iekšu) klīst pa veikaliem pēc produkta. Tāpēc nākas paļauties uz aprakstiem un reklāmas rullīšiem, haha. Nav jau ikdienas pirkums, tāpēc meklēju, lasu, līdzinu. Video: meitene gaišziliem matiem brien pa zaļu zaļu mežu.
pasūtu - saņemu - atveru -
smaržo! Pēc skābām papardēm! Laik.
LinkLeave a comment

glābiet mūsu dvēseles [Aug. 22nd, 2019|04:27 pm]
[Current Music |Cartoon Theory]

kolēģe, gadu pastrādājusi ātro kredītu uzņēmumā, atgriežas pie mums. Iesmejam, protams, bet katrā jokā ir daļa taisnības
- it's good salary but the job's not good for your soul
- so it's not that good salary
LinkLeave a comment

labrīt [Aug. 21st, 2019|11:24 am]
ū jē, laimīgi mājās.
gads, kā vienmēr, sākas septembrī.
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]