eva's Journal

Wednesday, November 4, 2009

5:35PM

Es tomēr esmu un palieku cilvēks, kuram klāt nevienu nevar laist, jo ja pieķeros, tad vaļā tikt nevaru, šito no manis neizdzīsi par ar miljoniem miljardiem TO DO LIST, varu tādā gadījumā vien sēdēt mājās, ietinusies segās un nerādīties ārā nevienam, varbūt aizmirsīs.
* there`s a point in life when you get tired of chasing everyone and trying to fix everything, but it`s not giving up. it`s realising that you don`t need certain people and their crap.

Current mood: confused
Current music: Day26 - Dizzy
(comment on this)