ljenka [entries|archive|friends|userinfo]
ljenka

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

oii [Apr. 18th, 2007|10:10 pm]
iszinja teksts.
milu tevi ilgojos.
buchas.

bet ko tas man dod.
miilestibu caur telefonu.

kad satieku tad buchas un kas vel?
ka iet kas pa stundu.un viss
bet es gribu gribu miilestiiibu.gribu viirieti kasd mani miil un saprot.
un grib satikt .zvana ruupeejas.

pat klasesbiedrs saka komplimentus biezak neka tu .
kapec ta?
kapec man patik dziredz jaukus vardus?
kapec.


dažkārt liekas varbūt es neesmu normala.
bet gribas taks lai cilveks kuru dievini.dara labu tev ska ko jauku samiljo sabucho pacelj.aaaaa.
kaa pietruukst taas sajuutas..
kad taurenji veederaa....
gribu.
es gribu viirieti ka mani dievina.
link2 comments|post comment

daidai [Apr. 17th, 2007|05:09 pm]
[mood | confused]

atkal jau šodien biju ļauna.
ļaunums laikam mans brālis.
piedod.miljuminj.manu
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]