lavendera - Post a comment

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> User Info

Links
patiesi
ģeodati
britu komēdijas
grāmatas
spāņu podkāsti
popadancevs
naktsmājas
latv. filmas
stereo
lidojumi
podkāsti
mājas
anglene
putnu balsis
dzīvokļu cena
grāmatas gen
aum
workaway
smadzenes
Antons
poliglots
psihe 1
psihe 2
coursera
stupidfox
cariatura.ru
banksijs

January 21st, 2021


[info]lavendera08:35 pm
viņa bieži runā par ciešo saikni ar B, kurš nomira no vēža:

"Viņam bija 46 gadi, kad viņš gāja garām."

Vēl labāk būtu - viņam bija 46 gadi, kad viņš iespēra pa spaini...

Read Comments

Reply


From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

> Go to Top
Sviesta Ciba