labvakar


uzpurni neesmu sagādājusi

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
tāpēc sabtransā satinos lakatā, lai tikai acis vaļā kaut ko ceļā palasīt. Jutos ļoti labi, esot neredzama, man šķiet, es novēršu krietnu sauju lieka nejauka starojuma. Tomēr mājup gar slaveno soliņu ejot, kam ogļu caurums no ugunskura, viens aizlīgojies bez krekla, rudiem zobiem, nodegušiem nagu galiem paceļ pudeli un iekomentē ķermeņa daļas, kas šim "smukas" liekas. Tad re, kas īstenībā darās, kad neesmu mūziku ausīs ielikusi. Prasās ninka paskata purnu arī pie kājām blakus.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry