kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Gribu zināt [29 Nov 2016|11:36am]

gribam_zinaat

[svesinieks]
No kurienes ir teiciens "Labi rūkts!" vai "Labi rūkts, Lauva!". Parasti tiek lietots, ja kāds pasaka visu "kā ir", šķiet analogi angliskajam "here, here". Atvainojos, ja tas ir kas tāds, kas būtu jāzina ikvienam.
2 Comments + Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]