kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[12 Jan 2018|11:37am]

aptauja

[lavendera]
Poll #21143 kulinārā literatūra
Open to: All, results viewable to: All

Cik tev mājās ir pavārgrāmatu?

Cik receptes no tām tu esi izmēģinājis?

2 Comments + Comment

Karulis nezina [05 Jan 2018|12:20pm]

gribam_zinaat

[kautskis]
Kāpēc peņuārus sauc par peņuāriem?
4 Comments + Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]