kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[21 Oct 2014|05:25pm]

gribam_zinaat

[lidot]
kāda varētu būt motivācija cilvēkiem savu tuvāko apkārtni (mājokli, darbavietu u.c.) izskaistināt pašiem ar savām bildēm?
nu, jūs noteikti arī zināt kādu tādu cilvēku, kam mājās un darbā uz galda stāv ierāmētas paša smaidīgās ģīmetnes dažādos rakursos.
why?
14 Comments + Comment

[20 Oct 2014|02:24pm]

aptauja

[goddes]
Poll #20190 Siltums
Open to: All, results viewable to: All

Vai Tev apkure ir pieslēgta?

View Answers

Jā.
27 (43.5%)

Nē.
1 (1.6%)

Jā, un ir par karstu.
4 (6.5%)

Nē, bet ir silti.
2 (3.2%)

Jā, bet salstu.
9 (14.5%)

Nē un salstu.
0 (0.0%)

Kurinu pats ar malku, briketēm vai gāzi.
17 (27.4%)

Vanaga vietā degvīnu un ir labi.
2 (3.2%)

10 Comments + Comment

[13 Oct 2014|03:17pm]

gribam_zinaat

[sakaarnis]
Kāpēc inbox nopirka cibu?
11 Comments + Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]