kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[29 Jul 2015|01:25pm]

gribam_zinaat

[santech]
Kādos pulksteņlaikos labāk zvanīt uz Lielo Ķīnas Mūri rezervēt galdiņu? Šorīt neceļ ;-[
Comment

[21 Jul 2015|08:05pm]

aptauja

[scaramouche]
Poll #20442 kreissoļi
Open to: All, results viewable to: All

Angliski runājošajā interneta pasaulē ir uzlauzts gana liels saits, kurš paredzēts cilvēkiem, kas meklē sānsoļu iespējas laulībās. Uzlauzēji draudz šo cilvēku privāto info padarīt publisku. Tātad?

View Answers

Tā tiem krāpniekiem arī vajag
1 (3.4%)

Pasaule nav melna un balta
11 (37.9%)

Vispār jau nav smuki, bet varbūt viņi to ir pelnījuši
6 (20.7%)

Vanags
11 (37.9%)

5 Comments + Comment

[19 Jul 2015|12:32am]

gribam_zinaat

[mafia]
[ mood | halp ]

Te ir kāds, kas kaut ko nopietnāk jēdz no klavieru vērtības? Nu cenas vērtības, protams. Nevis eksistenciālās.

3 Comments + Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]