kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Taisnojās [22 Feb 2017|09:15am]

gribam_zinaat

[melnbaltalapsa]
Hei, kā ir ar to matus taisnojošo ķemmi? Cik lielu skādi nodara matiem salīdzinot ar parasto matu taisnotāju?
Comment

Viedoklis [17 Feb 2017|03:57pm]

gribam_zinaat

[svesinieks]
Kā Jums šķiet vai būtu lietderīgi/ētiski skolās - telpās, kur notiek mācības uzstādīt džammerus (ierīces, kas padarītu mobilā tīkla pārklājumu nesasniedzamu)?

Interesējos tikai no diskusijas viedokļa. Pašam šķiet, ka tā varētu būt jauka ideja, lai arī satur mazliet totalitārisma.
13 Comments + Comment

[11 Feb 2017|10:47pm]
gribam_zinaat
[nulle]
"Aurora" ir izdevusi solīto albumu vai nē?
Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]