kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

kauna kultūra [24 Aug 2016|06:39pm]

gribam_zinaat

[tikko_pamodos]
Kāpēc sievietes, kuras piedzīvojušas diskreditējošas situācijas saistībā ar savu ķermeni, nevar turpināt politisko karjeru, bet galvā slims vīrietis, kuram ir lielākās parādsaistības pret Latvijas valsti, porno skandāls azotē un ārpus laulības uzcirsts sestais bērns, mierīgi turpina darīt visu, it kā nekas nebūtu bijis, ko? Kāpēc mūsu sabiedrība ir ar tik atšķirīgu attieksmi pret šādām lietām?
13 Comments + Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]