kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

iespējams, biznesa ideja:) [28 Aug 2014|01:01pm]

gribam_zinaat

[auksts_entelekt]
ja valsts mežā sasēņoju, teiksim, divus spaiņus ar baravikām. Pieturā, gaidot autobusu, uzbrūk ļaundaris, (nenodarot miesas bojājumus) atņem sēnes un aizmūk.
Vai tā skaitās zādzība, var ziņot policijai?
5 Comments + Comment

[23 Aug 2014|10:16pm]

gribam_zinaat

[mafia]
Kāpēc amerikāņu pionieri savām mājām kamīnu/krāsni buvēja ārējā sienā, nevis kā latvieši - mājas vidū, lai mūris otrā pusē sildītu visu māju? Tas ir tik neloģiski!
2 Comments + Comment

[22 Aug 2014|10:41am]

gribam_zinaat

[huinja]
Vai mūsdienu LV veikalu uzlīmju trakums ir sācies padomju laiku taloniņu bēdās?
4 Comments + Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]