kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[27 Jul 2016|10:30am]

gribam_zinaat

[lavendera]
Končas ar alkohola pildījumu attiecīgajām personām nedod, bet -
Vai saldējums ar ruma vai balzama garšu ir bīstams bērniem un bijušajiem alkoholiķiem?
1 Comment + Comment

[21 Jul 2016|03:57pm]

gribam_zinaat

[devour]
Kāpēc [info]bauda ir celka?
Comment

[20 Jul 2016|11:36pm]

gribam_zinaat

[devour]
Klau... Tiešām nevaru saprast.
[info]ingmars ir trollis, vai puisis tiešām went full retard?
8 Comments + Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]