kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

cik ādas plēš matu meistari [18 Jul 2017|11:45am]

gribam_zinaat

[gary_crant]
labdien!

mani interesē, cik tu savam frizierim maksā par griešanu.
mans strādā brīnišķīgi, bet par vidēja garuma griezumu ņem 45 eur, prātoju, vai tomēr tāda pati kvalitāte nav pieejama drusku lētāk.


/matu dzenamā mašīnīte, dzirkles u.tml. varianti varbūt šoreiz lai paliek noklusēti kā pasaulē ģeniālākās apslēptās asprātības, paldies/
16 Comments + Comment

Telegramma no nākotnes [14 Jul 2017|10:51am]

aptauja

[lavendera]
Ja tev ar tavu tagadējo pieredzi būtu jādod padoms savam pagātnes es, ko tu pateiktu vienā vienkāršā teikumā?
22 Comments + Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]