kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[25 Nov 2015|11:24am]

gribam_zinaat

[mafia]
Uz kurām siltajām zemēm lai aizbrauc, ja visur teroristi un lidmašīnas krīt viena pēc otras? :(
4 Comments + Comment

oi, mandarīni nāk [19 Nov 2015|07:50pm]

gribam_zinaat

[nenoteiksme]
pif paf, cibiņi!
vai kāds jau ir provējis bodē esošos mandarīnus? ēdami vai tomēr vēl baisi skābi?
4 Comments + Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]