kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[10 Sep 2014|04:54pm]

gribam_zinaat

[noisiite]
Rīgā ir iespējams kaut kur nopirkt ugg zābakus? Ir manīti kādā bodē?
8 Comments + Comment

Amway [09 Sep 2014|10:03am]

gribam_zinaat

[x_f]

Vai Amway ir kaut kādas jaunās narkotikas?
Lasīju komentārus [info]pajautaa un netiku skaidrībā, kas tas tāds ir.

15 Comments + Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]