kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

nauda [24 Apr 2014|01:45pm]

gribam_zinaat

[andzika]
labdien!

iesniedzu VIDā gada ienākumu deklarāciju, EDS man uzrādās, ka iesniegums pieņemts 20. martā. a kad viņi man dos naudu??
6 Comments + Comment

zirgs folklorā [24 Apr 2014|02:45am]

aptauja

[inese_tk]
labvakar. lūdzu aizpildīt nelielu aptauju par zirgiem un to apzīmējumiem folklorā. vēlams bez gugles, jo tas, kas mani interesē ir - cik daudz cilvēki saprot un uztver folkloras tekstos saistībā ar zirgu apzīmējumiem (vairāk gan orientējoties uz krāsām).

aptauja https://www.surveymonkey.com/s/98H8CNR

lielais paldies. vēlams padot aptauju arī tālāk
4 Comments + Comment

[22 Apr 2014|08:28pm]

gribam_zinaat

[augsne]
Vai jūsu kaķi arī spogulī nekad neskatās uz sevi? Manējais aizrautīgi skatās telpas atspulgā, bet, šķiet, savējam pievērš tikai tik daudz uzmanības, cik prasa pūles paskatīties aiz tā.
15 Comments + Comment

[21 Apr 2014|10:00pm]

gribam_zinaat

[huinja]
Kāpēc ir divas lieldienas?
8 Comments + Comment

[18 Apr 2014|06:06pm]
gribam_zinaat
[le_haim]
Vai Burvis drīkst būt bez bārdas?
4 Comments + Comment

[16 Apr 2014|08:19pm]
gribam_zinaat
[le_haim]
Vai vegāni salātu audzēšanā drīkst izmantot trūdzemi, kuras sastāvā ietilpst sadalījušies liellopu izkārzījumi?
6 Comments + Comment

[16 Apr 2014|11:22am]

gribam_zinaat

[andzika]
kā īsti ir ar pašportreta jēdzienu fotogrāfijā?
ja es visu aparātu tur uzstādu, sakruķīju kā vajag, iekadrēju, iefokusēju u. tml., bet pogu paņem nospiež kāds cits, tad tas vairs neskaitās pašportrets? par autoru kļūst tas, kurš nospieda pogu?
2 Comments + Comment

[15 Apr 2014|09:29pm]

aptauja

[jff]
Poll #20029 Par aktuālo
Open to: All, results viewable to: All

Kuru(-s) vīrieškārtas cibiņu(-s) Tu gribētu uz 24h ievietot aplūkošanai stikla kastē Kalnciemielā?

Kuru(-as) sievieškārtas cibīti(-es) Tu gribētu uz 24h ievietot aplūkošanai stikla kastē Kalnciemielā?

7 Comments + Comment

sakuras [15 Apr 2014|04:25pm]

gribam_zinaat

[eermaniitis]
vai jau zied uzvaras parkā?
2 Comments + Comment

[11 Apr 2014|03:32am]

gribam_zinaat

[huinja]
Padalieties ar savām atziņām no sērijas "Kā saprast, ko iesākt ar savu dzīvi".

Paldies jau iepriekš :>
10 Comments + Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]