kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[04 May 2015|03:53pm]

gribam_zinaat

[gary_crant]
šovakar rīgā, krastmalā oficiāls salūts ir paredzēts?
nemāku googlēt
4 Comments + Comment

[29 Apr 2015|10:33am]

gribam_zinaat

[mafia]
Kāpēc sāp roka pēc potes?
3 Comments + Comment

PR [28 Apr 2015|06:25pm]
gribam_zinaat
[adelise]
Gribas zināt, kas ietilpst un kas neietilpst PR speciālista amata pienākumos? "jociņi" par pielīšanu priekšniekam utml. neliksies smieklīgi, interesantas būs tās atbildes, kas godīgi pastāstīs kādi ir darba pienākumi pīāristiem dažādos uzņēmumos/institūcijās utml. Paldies.
5 Comments + Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]