ATEJA - January 31st, 2006 [entries|archive|friends|userinfo]
kretiins

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 31st, 2006

[Jan. 31st, 2006|11:52 pm]
[skan |Friske Zanna - La-la-la]

diivaina diena =/
principaa shodien nomaaca viena lietas riita saruna mashiinaa par manu dzimshanasdienu... nu neveelos es svineet tieshi taapat kaa nesmu to dariijis peedejos divus gadus, bet nee kaads grib uzspiest =[ neveelos un viss pielieku tam visam treknu punktu...
linkuzdirst

navigation
[ viewing | January 31st, 2006 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]