kolosaali [entries|archive|friends|userinfo]
kolosaali

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 27th, 2010|05:54 pm]
Kolosāla diena! pozitīvu domu spēks lauztin laužās ārā!
linkpost comment

nevar būt [Jan. 16th, 2010|02:59 pm]
Cik kolosāli- pēc pusstundas ilgas lapas pētīšanas sapratu, ka "bīdīt tekstus" ir tā vieta, ko meklēju kā "izveidot jaunu dienasgrāmatu", "jauns ieraksts" vai tamlīdzīgi. Nav te tev nekādi draugiem.lv! Kolosāli! :)
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]