kjiegjels' Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Tuesday, December 14th, 2010

  Time Event
  2:48p
  2 jaunas un lieliskas, smieklīgas dāmas pievienojušas mani Deviantwatch'ā pēdējo dienu laikā. Viņas ir pa pusei manējās. Kopš gandrīz 2 gadu būšanas Deviantart'ā, man tur sāk palikt interesanti.
  Ja vien nebūtu tā milzīgā paškritika, kad jau zīmēšanas procesā darbs liekas kaka, skenējot jau liela kaka un pēc ielikšanas DA, jau pavisam uz to nevaru paskatīties ar smīnu par savu skilu un izdomas trūkumu. Treniņš, treniņš, treniņš. Apbrīnoju šīs abas jaukās dāmas par Deviantwatch'ošanu tieši manu skilu treniņa sākumā (2 gadi ir sākums, INDEED). Paldies, dāmas, liebe euch. Is it way up?

  << Previous Day 2010/12/14
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba