January 2019   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Posted on 2018.05.16 at 12:42
Tags: ,
Atklātība nav vājība, bet neierobežots pauvers, jo tev taču nav, ko slēpt. Cita lieta, ja sagudro klāt un sašvīkā visu smuko bildīti ar bērna šļupstiem. Noliec instrumentu, mazais, tu neesi izgājis instruktāžu, tikai parakstījies.

Previous Entry  Next Entry