June 2018   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Posted on 2017.04.20 at 16:53
Laika ziņas: curious
Saucējs: Journey to Ixtlan
Tags: , , , , , , ,
kādu lomu dabā spēlē kodes? vai bez kodēm pasaule būtu labāka?

Previous Entry  Next Entry