Herry [entries|archive|friends|userinfo]
Herry

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 16th, 2005|05:42 pm]
Kaadam nav eseja par naudu?! Buussu prieciiga,ja kaads paliidzees.... :))
Link2 comments|Leave a comment

[Dec. 29th, 2004|04:51 pm]
[Current Mood |Jauks]

Briivdienas driiz jau galaaa.... Blin.... IIsteniibaa nekas baigs jau nav sadariits..... Bet ko ar sevissskku vareej sadariit pa tik iisu laika spriidiiti... Prieks,ka Ziemassveetki tika nosvineeti godam, miillli,jauki... :) Veel tik atlicis J.gads... Tos sagaidiissu Somijaaa... Ar savu miillumu un vinja labaako draugu un veel ar kaut kaadiem chomiem... :)) Un 7dien vakaraa laikam tik maajaas.... Un 1dien jau skola... :/
Gribu augllus... Buus laikam jaaaizstaigaa liidz veiciitim.... :)
Prieciigus sveetkus!!!!! :*
LinkLeave a comment

[Nov. 12th, 2004|06:05 pm]
Tik patiikama sajuuta,sakaartoju istabinju..... Un viss tagad tiirs un kaartiigs.....
P.S. Tikai zeel.ka ssodien mans zakkiitis straadaa..... Skumiigi bez winja..... Ja winjss zinaatu,cik lloti.... :/
LinkLeave a comment

[Oct. 21st, 2004|09:55 pm]
Man tik lloti saaap.... Lloti..... :( Gribu izgaist,lai wairs nedomaatu.....
Link5 comments|Leave a comment

[Oct. 14th, 2004|09:24 am]
[Current Mood | sad]
[Current Music |Louis Armstrong-What a wonderful world]

Ssodien paliku maajaas,jo bij temperatuuurinja..... Tik ssausmiiga sajuuta.... Wisu nakti murgoju un raudaaju..... :/ Arii pagaajusso nakti raudaaju, atcereejos teeti.... :(
Wakar atkal wilssanaas.... Winjss manai sirsninjai dara saapiigi.... Bet tikuntaa winjss man noziimee daudz un bez winja newaru.... :/
Link1 comment|Leave a comment

7diena.... [Oct. 10th, 2004|04:48 pm]
Ssodien jau 7diena.... Miillotias ssodien straadaa un esmu wiena..... Skumstu....
Laiks ar taads ne sewisskki patiikam..... :/ Gribas kaut ko saak dariit,bet newaru piekkerties....
LinkLeave a comment

[Sep. 18th, 2004|01:02 pm]
[Current Music |Portishead-Glory Box]

Mekleeju "Eziitis miglaa" textu... Wai war man kaads paliidzeet? :))
Link1 comment|Leave a comment

Weeess wakars.... [Sep. 8th, 2004|08:03 pm]
[Current Mood |Weesssss]
[Current Music |Lamb - What Sound]

Palika dikti weesi un sagribeejaas siltu purtinju ar iewaariijumu.... Operatiiwi sanjeemos un uzwaariiju mannaa putrinju.... Mmmmm.... Gatawa jau.... Izkataas dikti garda..... No iewaarijuma izweidoju smaidiigu cilweecinju,kas ieguulies manaa baltajaa mannaa.... Winjsss tik smaida un neko nesaka,bet zinu ka ssissss laimiigs un es winjam patiiku.... :)))
Gaidu,kad atdzisiis un wareessu mieloties..... Laikam jau war saak..... Mmmm....Gardi.....
Link2 comments|Leave a comment

[Aug. 30th, 2004|09:24 pm]
Wiiriessi nemaak noweerteet,kas winjiem ticis..... Saapiigi... Raudu....
Link3 comments|Leave a comment

[Aug. 22nd, 2004|11:30 pm]
Iesakiet kur riit,lai aizejam.... Wai naw kaads labzz pasaakuminjss riit....?
Link2 comments|Leave a comment

[Aug. 13th, 2004|06:55 pm]
Ssodien bij mana pirmaa darbadiena... Beidzot esmu maajaas un waru atpuusties....
LinkLeave a comment

[Aug. 8th, 2004|08:43 pm]
[Current Mood |:/]

Garlaiciigi... :/
LinkLeave a comment

[Aug. 7th, 2004|06:00 pm]
[Current Mood |Aktiiwais]
[Current Music |The cure]

Man ssodien rozaa nadzinji..... :)) Iekssaa taada aktiwitaate... Kas nespeej nostaaweet iekssaa,bet speras uz aaru.... Izmazgaaju dziiwoklii wisas istabas.... :))) Patiikami wiss tiirs....
Link1 comment|Leave a comment

[Aug. 1st, 2004|06:10 pm]
[Current Mood | happy]
[Current Music |La la la]

Nju,tad beidzot esmu maajaas peec Trincstokas..... Beidzot war nomazgaaties un sawest sewi kaartiibaa... Liekas,ka dublli wisapkaart man weeljoprojaam.... :))) Bet bij labi... Wiss oki.... :) Miiliigs pasaakuminjss.... Bij par ko pareekt... :)
Link1 comment|Leave a comment

Ssodiena un wakardiena.... [Jul. 30th, 2004|10:39 am]
[Current Mood |busy]
[Current Music |Faithless-Mass Destruction (Single Mix)]

Wakar laiks bij tik siperiigs,bet ssodien?! Atkal atminjaa wakardienas lielais kasskkis ar winju..... :/ Neejau es wainiiga,bet ar mani kasskkeejas.... Pie wisa wainiigas manas kkertaas maasas.... Bllaustaas un njemaas.... Un wisu kasskki iesaak wideejaa maasa,kas tik uz 2nedeellaam atbraukusi.... Njaa... Kaa ssaas saak bllaustiities wai striideeties gribas ieliist zemee.... Un pazust,lai to wisu nedzirdeetu.... Un winju njemt liidzi.... Gribu mieru.... Bet tas taa.... Aizmukaam wakar uz Kkiissezeru,pasaulloties.... Bij tik superiigi.... Pawaartijaamies un wakarpusee dewaamies uz maajaam.....
Sodien wajadzeetu daudz ko sadariit.... Jaasawaac maaja.... Jaapaspeej weel aizbraukt uz skolu un centru,jaanopeerk sso un to.... Un wakaraa domaaju ar winju doties uz Tukumu..... Uz Pienwedeejiem..... :))
Link1 comment|Leave a comment

Dzimeniite... [Jul. 17th, 2004|01:15 pm]
[Current Mood | happy]
[Current Music |Sporto Kantes-Mundo]

Ssodien smaids liidz ausiim... :))) Wisi mani bucho un miillo.... Mmmm.... :)) Gribeetu taadas dienas biezzaak....
Link7 comments|Leave a comment

Gribulis.... [Jul. 12th, 2004|08:55 pm]
[Current Mood |Sawaads]
[Current Music |Bjork-Cover me (Dillinja mix)]

Ssodienas riit bij sewisskki miillss un patiikams.... Atwerot acis redzi to kam esi piekkerries un kas Tew noziimee lloti daudz un neweelies to pazaudeet.... Uztaisiiju brokastis sew un winjam.... Eedaam zemenes.... Mmmm.... Un weelaak dewos uz kursiem..... Un winjss dewaas maajaas.... Es atkal winju gribu, bet satikssu to tik 6dien.... Ssii nedeella man tik lloti noslogota... :/ 6dien palikssu par gadu wecaaka un buus pilni 18.... Laikam esmu jau liela, bet tik lloti to iisteniibaa negribas....
6dien rikossu balliti draugu pulkaa pie sewis laukos.... Cerams buus wiss oki... :)) Gribu....
Link2 comments|Leave a comment

[Jul. 9th, 2004|10:31 am]
[Current Music |Alanis Morissette-Hand in my pocket]

Kaads neweelas ar mani ssodien stopeet uz TABUUNU? :) Wienai buus garlaiciigi....
LinkLeave a comment

[Jul. 8th, 2004|09:05 pm]
[Current Mood |Noguris]
[Current Music |Oasis-supersonic]

Beidzot esmu maajaas peec beereem..... Esmu biki nogurusi..... Laikam buus jaaiet atpuusties.... Newaru izdomaat wai riit doties uz Tabuunu.... :/
Link1 comment|Leave a comment

[May. 13th, 2004|05:29 pm]
[Current Mood | happy]
[Current Music | Lamb - What Sound - 09 - Gabriel]

Man ssodien labzzz garastaawoklisss... Pat nezinu no kaa, gribas skriet un leekaat... :))))
Link28 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]