We are not amused. - Divvalodība [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Divvalodība [Sep. 8th, 2010|11:58 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]indulgence
Date:September 17th, 2010 - 10:09 am
(Link)
Aber ja tā vispārīgi par zināšanu lomu Latvijas sabiedrībā un darba tirgū, tad jāatzīst, ka arī ķīmijas un fizikas pamatu zināšana nevienam netiek prasītas, tak no pamatizglītības programmām nesvītro. :(