We are not amused. - Divvalodība [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Divvalodība [Sep. 8th, 2010|11:58 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]kautskis
Date:September 8th, 2010 - 07:31 pm
(Link)
Jā, ok. Tu vispirms arī sevi varētu iepazīstināt. Bet tad ar prieku. Mana bijušā dzīvokļa turētāja, piemēram -- man pat ir viņas telefons vēl palicis. Vari piezvanīt latviski, apjautāties, vai neizdod istabas -- un paklausīties, ko viņa tev atbild.