We are not amused. - Divvalodība [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Divvalodība [Sep. 8th, 2010|11:58 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpost comment

Comments:
From:[info]karuna
Date:September 8th, 2010 - 06:43 pm
(Link)
Tu vienkārši esi bijis ne tajā labākajā un pieklājīgajā sabiedrībā. Te prasās pēc attieksmes uzlabošanas, nevis obligātām krievu valodas apmācībām.

Kautskis izstāstīja tikai valodu zināšanas pragmatiskos aspektus.
From:(Anonymous)
Date:September 8th, 2010 - 06:46 pm
(Link)
var jau būt... bet lielāko dzīves daļu man ir nācies uzturēties latviešu sabiedrībā. un ja jau latviešu sbiedrība nav tā labākā...

/mikstmiesis
From:[info]karuna
Date:September 8th, 2010 - 06:49 pm
(Link)
Latviešu, krievu vai jebkādas citas valsts sabiedrība jau nav viendabīga masa...
From:(Anonymous)
Date:September 8th, 2010 - 07:21 pm
(Link)
tam es pilnībā piekrītu. tikai... jo vairāk es iepazīstu latviešus (vismaz tos, kas sevi par tādiem sauc), jo mazāk man latvieši patīk. vienkārši manas antipātijas pret latviešiem pieaug ar katru nodzīvoto mūža dienu. diemžēl...

/mikstmiesis
From:[info]karuna
Date:September 8th, 2010 - 07:35 pm
(Link)
Tāpēc jau es saku, ka tev nav paveicies kontaktos ar cilvēkiem. Latvieši caurmērā ir tādi paši, kā krievi, vācieši, zviedri vai amerikāņi. Arī visās šajās valstīs tu atradīsi daudz rasistu, šovinistu utt.