We are not amused. - Divvalodība [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Divvalodība [Sep. 8th, 2010|11:58 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]pikaczu
Date:September 8th, 2010 - 02:25 pm
(Link)
nu un klausīties interneta radio arī var, es tā gatavojos lietuviešu valodas eksāmenam caur LR1.
Bet, ja pēc nogurdinošas darba dienas ir izvēle pablenzt kastē jau pieminēto "Margošu" vai ņemt arī diskusijā pieminēto Gētes sējumiņu oriģinālvalodā, tad izvēli par labu vācu valodai izdarīs vēl mazāks % personu nekā ir to, kas zinot trīs valodas gribēs mācīties vēl ceturto.
Stulbi protams, ka skola nevar sniegt iespēju 2 klasēm mācīties kievu, vienai vācu valodu. Bet nu pati krievu valoda nudien nav strupceļš, kas beidzas pie narvesena kases.