We are not amused. - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 8th, 2010|06:51 pm

kautskis
Ahā, nu, tad tā arī vajag teikt -- cieņa zūd tad, kad satiec latviešus, kas uzkliedz -- man Latvijā krievu valoda nav jāzina, bet par angļu valodu tā nesaka. Uzreiz būs skaidrāks.

Tālāk -- mūsdienu pasaulē patiešām ir jāzina angļu valoda, bet krievu valoda salīdzinoši ir tāda eksotiska greznība. Nē, forši, protams, ja prot, bet Rietumos krievu valodas zināšanas stabili atrodas tajā pašā plauktiņā kur arābu vai hindi. Tev necieņa rodas arī pret tiem latviešiem, kas paskaidro -- man Latvijā arābu valoda nav nepieciešama?

Bet, saprotams, ar šādiem atsevišķiem piemēriem, kas nenieka nenozīmē, var mētāties šurpu un turpu, un nekā nepanākt. Es varu stāstīt, ka zinu cilvēkus, kam krievu valodu vienkārši nemācīja skolā, un viņi zina pietiekami daudzas citas svešvalodas. Es tāpat varu stāstīt par krieviem, kas tik tiešām nejēdz ne bū, ne bē. Bet tas necik daudz nespēs mainīt tādu emocionālu un ar atsevišķiem pastāstiem pamatotu argumentu kā "visi latvieši, kas nezin krievu valodu, ir nacistu cūkas, bet visi krievi māk latviešu valodu, bieži pat labāk nekā latvieši."

Lai katrs turas pie savas pārliecības, kā teica apustulis Pāvils.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.