We are not amused. - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ website | Mācīsimies latviešu valodu! ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 8th, 2010|03:37 pm

kautskis
Katram, protams, ir tiesības uz savu viedokli.

Varbūt paskaidrosi arī, kāpēc? Tev tāds latvietis šķiet pārlieku stulbs, ka ij krievu valodu nevīžā iemācīties? Un vai cieņa mainās tad, ja viņš kaut kāda iemesla pēc nemāk krievu, bet māk angļu, vācu un franču?

Un kādas izjūtas tev izsauc krievi, kas te nez cik ilgi ir dzīvojušies un latviski ne bū, ne bē?
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.