karlisons' Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Monday, November 8th, 2004

  Time Event
  10:13p
  Tuvojas Mārtiņdiena.Kādreiz ēdām zosi un visi bijām kopā!Bet tagad esam pajukuši katrs uz savu pusi un diezgan tālu viens no otra...Žēl.
  Lai nu kā tas arī nebūtu - Priecīgu Mārtiņdienu!

  << Previous Day 2004/11/08
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba