vitamīns_k [entries|archive|friends|userinfo]
vitamīns_k

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 9th, 2018|07:41 am]
Čšš!
linkpost comment

[Jun. 9th, 2018|07:39 am]
Šķidrs ir liels.
linkpost comment

[Jun. 9th, 2018|07:32 am]
Veselīgās piedalīšanās.
linkpost comment

[Jun. 9th, 2018|06:55 am]
Indranets.
linkpost comment

[Jun. 9th, 2018|06:27 am]
Ja kādam arī ir zilas asinis, es nelasu cibu.
linkpost comment

[Jun. 9th, 2018|06:23 am]
Es izturēju gibraltāra sviras.
linkpost comment

[Jun. 9th, 2018|06:15 am]
Tur tālumā ir saule ar pumpu cepurītēm.
linkpost comment

[Oct. 17th, 2011|01:02 pm]
What a fucking slut you are, vinji razhos resno blogu.
link1 comment|post comment

[Oct. 9th, 2011|03:08 pm]
kurā brīdī zazazelle nachos man iesēja tērējamo auklu kartītē, kad ieteica aiziet uz neesošu bibliotēku un nopirkt citu tētīti, bet man smagais mētelis un zābaki smagie ir tēvočiem zinātniekiem portfeļos savēlušies trikotāžas filozofijās un viņu pielūgsmes degsme ir sārts vaigs uz sērkociņa acs.
linkpost comment

[Oct. 9th, 2011|03:03 pm]
darbība notiek uzrunā - iesēžas pajūgs kungam krāgā un lec uz jums virsū visi dusmīgie tatāru pavāri sašauj stirnām iekšējo pakrūti un jums liegs šis miegs, kas talkā sviests metiet pretim sauju graudu, lai tie latvānim ir bieds un ar stāvu lampu dakšu kustiniet, zeme rokas, kājas snauž.
linkpost comment

[Oct. 9th, 2011|02:22 pm]
sirdsmiera rīkstes.
linkpost comment

Griestu siens [Oct. 9th, 2011|02:05 pm]
time and space is for everyone.
linkpost comment

[Oct. 9th, 2011|01:52 pm]
libido bimbō bimbā libido pie lido salātu bāra un rasas lāses, kas pamet viņa acis ir krokodilu un begemotu asinis visas asiņu upē nīlā rādās par tārpiem un par ūdens čūskām, un kad peldētājs veic kraulu viņam kājā iekož kauls un zāģē ārā pieminekli par godu kaut kādam svētceļniekam, kas savas kājas nodeldēja līdz ceļiem un tad leca pa meža taku, kamēr ievēlās lāča alā un tur viņam visu atlikušo mūžu lācene taisīja fallāciju un orku seksu rādīja uz skuju un čiekuru dvd kapsulu sūcēju putekļu rijēju un apoloģētu vasara tagad maksā par septiņdesmit pieciem santīmiem vairāk un ja jūs vēlaties paātrināti piepildīt visumu ar savu būtību, jums būs jāuzsprāgst rūpīgi aprēķinātā veidā, lai korelācija nepaliek viena klases stūrī kā apčurāta palma.
linkpost comment

[Oct. 9th, 2011|01:11 pm]
ir labāk, kad nav ko teikt jeb kad teicamais nav nofotopreparēts. atnākušais laukstrādnieks iesēdies mazerati mtf pussy poppin dingodingo. labi. es ierodos audumu fabrikā un man priekšā ir konfū sargi ar krāsainiem zīda halātiem man ar saviem salātiem būs jālec cauri sienām, jāpārvar matērija, jo tā aizsargā viedo veidolu, kas ar bārdu nedraudzējas, bet balta bārda viņam ir. kā gan viņš savādāk varētu nedraudzēties ar kaut ko kā nav? kā iedoma vai kā simultāns hektārs akrs akronīmam ir mīms uz mīlu panesas viss viņa stāvs un es stāvu laima akmenī iekalts kā mazs sarkans acu dzīpariņš.
linkpost comment

[Oct. 9th, 2011|12:33 am]
bļaustās balss.
linkpost comment

[Oct. 8th, 2011|11:45 pm]
māksla rodas no tā, ka tu atļauj savu ķermeni pluinīt mirušajiem, viņi tevi spaida kā lupatu lācīti un tu izdves skaņas, jo tev vēderā ir mikrofons un uz muguras poga.
link2 comments|post comment

[Oct. 8th, 2011|11:42 pm]
un neveikli es atskaņoju klasiķu balsi, neveikli kā pirmo reizi sākot strādāt, nav vairs vaļas, nav vairs brīvā laika, ir verdzība un ķēde kaklā. atskaņo klasiķu balsis arvien izteiksmīgāk un profesionālāk, raitāk un izklaidējošāk, pamācošāk. to visu var pārdot un par nopelnīto naudu uzcelt sev bruņukreklu, kurā salaist krokodilus un tad nirt gleznot zem ūdens.
linkpost comment

[Oct. 8th, 2011|11:41 pm]
man ir mans ķermenis, es nezinu citu. tikai aizejot bojā, es varu domāt par citu.
linkpost comment

[Oct. 8th, 2011|11:38 pm]
visi ir dievi, un visi skatās, kurš pirmais parādīs, ka ir dievs, lai varētu viņu apēst. un tā cilvēki barojas viens no otra un tā cilvēki nav vēl nokāpuši no koka.
linkpost comment

braita laita [Oct. 8th, 2011|11:16 pm]
katrs cilvēks ļoti labi zina savu visas dzīves izaugsmi, cik tālu izaugs, cik ātri un kādas vilšanās gaida, un attiecīgi izturas pret pārējiem cilvēkiem.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]