zudušais laiks [entries|archive|friends|userinfo]
kants

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| dienišķā maize augustīns mācamies vāciski sirdsapziņa franču gardumi dievišķais Šrēbers ]

mans mīļākais rakstnieks [14. Feb 2020|00:01]
[Tags|, , , , ]

'isskustvo ļehkih kasaņij' atklāja, ka peļevins patiesībā seriālu raksta (postmodernisms ir dzīvs!) - protams, ne filmas, seriāla scenāriju vai taml., viņš vēl arvien eleganti dominē tieši drukātā teksta izteiksmes līdzekļus; seriālveidīga ir forma, kā tēli, motīvi, idejas ceļo no viena romāna vai stāsta otrā un attīstās. katra grāmata kā jauna sezona.
Linkir doma

jaunais peļēvins [8. Apr 2013|15:05]
[Tags|, , ]

- [mūžigās naksts kavalieris rama]: "es nekad nespēlēju hard grūtības pakāpē" 
- [vampīru imperators apollo XIII]: "protams, tu taču esi vampīrs, nevis idiots"
pēc s.n.u.f.f. - nelielas atkāpes, lai paskaidrotu sieviešu un masu mediju dabu, peļēvins ir atgriezies uz pareizajām sliedēm, raiti lasāmā, jautrā un aizraujošā kokteilī samiksējt franču modernu filozofiju, dostojevski, hariju poteru, datorspēles, reklāmas, kenu vilberu un vēl visu ko labu. 

Link7 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]