Savējie..

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> User Info

May 2nd, 2016


mindbound
11:43 pm

Latvijas Transhumānistu asociācijas un Latvijas Ateistu biedrības vārdā izsaku nosodījumu Rīgas Sv. Gara ev. lut. draudzes mācītājam R. Otomeram par pacienta tiesību un indivīda pašnoteikšanās brīvības ignorēšanu asistētas pašnāvības neārstējamiem pacientiem nopēlumā, pamatojoties tajā, ka “[veicot] eitanāziju [..] tiek atņemta svētīgā iespēja [..] caur ciešanām nākt pie grēku nožēlas” [1], kā arī Latvijas kristīgo konfesiju vadītājiem Z. Stankevičam, J. Vanagam, P. Sproģim un metropolītam Aleksandram par organizētu vēršanos [2] pret Stambulas konvencijas ieviešanas pasākumiem un ar tiem saistītajiem stāvokļa uzlabošanas mēģinājumiem elementāro cilvēktiesību plānā.

Izsaku arī dziļu nožēlu par to, ka XXI gs. sākumā ne tikai radikālā islāma grupējumu un citu marginālu vardarbīgu formējumu kontrolētajās teritorijās, bet arī Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās valstīs reliģiski un politiski atavistiska rakstura aizspriedumi joprojām nopietni kavē sabiedriskās labklājības veicināšanu un humānisma vērtību īstenošanu praksē, tā vietā kultivējot tumsonību, apspiežot brīvu izziņu un kavējot gan sociālo, gan zinātniski tehnoloģisko progresu, kā sekas no šodienas būs jūtamas vēl gadu desmitiem ilgi.

Nobeiguma vietā es aicinu mūs visus veicināt uz racionālu un no aizspriedumiem pēc iespējas brīvāku pasaules redzējumu balstītu savstarpēju sapratni, atpazīt universālas, visai cilvēcei kopīgas problēmas un apvienot savus spēkus to risināšanā.

A. Paeglis, 02-05-2016

[1] http://www.aprinkis.lv/component/k2/item/30765-macitaja-pardomas-par-eitanaziju
[2] http://www.delfi.lv/news/national/politics/kristigo-konfesiju-lideri-iesaistas-cina-pret-latvijas-pievienosanos-stambulas-konvencijai.d?id=47386977


Current Mood: awake
Current Music: Elend - Winds Devouring Men: Charis

(27 comments | Leave a comment)

mindbound
02:37 pm
I think I need some kind of electric wake-me-up gadget to get me to the point where I can start pumping in liquid fuel. #morning‬
Current Mood: working
Current Music: Autoclav1.1 - Ten.One.Point.One.: Everything Must Go

(2 comments | Leave a comment)

May 1st, 2016


nomirusi
12:01 pm - Tava pagātne mirusi, bet nākotne vēl nav piedzimusi.
Es biju likusi nikus nepareizā secībā. Pirms nomirusi man bija piedzimusi. Kāds būs nākamais, nezinu. Un arvien vairāk es vēlos "nomirt", atstāt pagātni un pārdzimt. Ir radies labs pamats. Bet viena es to nevaru, bet nekas, es esmu pacietīga. Es nejūtos viena, un tad jau gan jau. ;)

Un vēl ko gribēju piebilst tiem, kas regulārāk seko līdzi - viss ir labi, visļaunāk ir pirms rītausmas, tieši tā ir arī iepriekšējais posts. Drīz pēc tam saņēmos un pat pēc pāris dienām maģiskā veidā (galīgi bez saņemšanās) atkal viss bij labi. Ja saku, ka kauja zaudēta, tas tik nozīmē, ka nākamā vēl priekšā. ;) Vāja, nestabila, bez pašdiscilplīnas, bet nu spītīga gan es esmu.

(Leave a comment)

April 29th, 2016


mindbound
12:33 am

So, I’m just sitting here, slack-jawed at “[stimulating ‘pleasure centres’] is known to release neurotransmitters (the body’s feel-good messengers)”. I mean, NO. BAD. THAT IS NOT HOW YOU NEUROSCIENCE. To me, the quoted statement reads roughly like “hitting the ‘on’ button is known to release electrons (the Universe’s video game messengers)”.

The product itself? Eh, I think it will work, just not terribly well.

Update: apparently it does work, just not terribly well.


Current Mood: awake
Current Music: Deied - Formation Of Chaos: 4

(Leave a comment)

April 27th, 2016


mindbound
04:11 am
There are many varieties of the Unix Russian Roulette. This one’s mine: sudo rm -f $(ls -d -1 /usr/bin/* | sort -R | head -1)
Current Mood: blank
Current Music: Android Lust - Devour, Rise, And Take Flight: Memory Game

(4 comments | Leave a comment)

April 26th, 2016


m31
08:47 pm

Book: Fluent Forever: How to Learn Any Language Fast and Never Forget It by Gabriel Wyner; The Checklist Manifesto: How to Get Things Right by Atul Gawande
Music: Beyonce Lemonade album, P!nk - Just Like Fire and everything else she has done in past
TV series: Blindspot, Game of Thrones, House M.D.
Food: Oat cookies
Drink: Green tea
Craving: Long dress
Thought: If I will be ok, I will be ok because of myself and no one else. I will be there for myself. I will be strong and beautiful. 
Favorite human: Timothy Ferriss, Alecia Beth Moore
Project: Building wooden boxes for raised bed garden
Move:Russian twists with 26 pound kettle-bell  
Quote:"If we survive this threat, and it's not over, another one will be back to take its place. To take what we have. I love you all here, I do, but I'd have to kill for you, and I can't. I won't."


Current Music: Beyonce - Pray You Catch Me

(Leave a comment)

mindbound
03:37 pm
This is cheesy as fuck but somehow it’s stuck in a loop for the last hour or so and I'm actually starting to like it.
Current Mood: working
Current Music: Information Society - Hack: Mirrorshades

(Leave a comment)

mindbound
11:16 am
Kopš vakardienas strādāju par programmētāju Scandiweb. Pirmie iespaidi ir neslikti, strebju kafiju, eju cauri mācību un indoktrinācijas kompānijas politikas materiāliem. Izskatās pēc “maksā labi, darbs smadzenes nelauž” situācijas, kas apvienojumā ar maniem ārpusdarba darbiem ir lokāli optimāli.
Current Mood: working
Current Music: Grendel - Inhumane Amusement: Nothing Like Senses

(Leave a comment)


> Go to Top
Sviesta Ciba