jeese [entries|archive|friends|userinfo]
jeese

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[15. Sep 2019|17:32]
kaPĒC neraksti atbildes?
Linkir doma

[14. Sep 2019|09:34]
es jau izdomāju ādas pasakas es līdzi ņemšu.
Linkir doma

[8. Sep 2019|09:23]
tas ka tu nekomentē bieži.
Link1 raksta|ir doma

[7. Sep 2019|18:56]
kino gan bija labs!!es skatījos karalis lauva.
Linkir doma

[7. Sep 2019|17:44]
dabas aisargāšna ir laba cithu!
Linkir doma

[7. Sep 2019|17:38]
kas ir opti mala . un par kādu dabasaisardzību jūs runājat??
Linkir doma

[7. Sep 2019|17:07]
par ko jūs tur runājat?
Linkir doma

[7. Sep 2019|17:05]
tas par ko jūs tur runājat man nav svarīgi
Linkir doma

[5. Sep 2019|18:49]
neziu par ko jūs turr runājat!bet vai juš nevārētu pateikt kā jūs sauc?
Linkir doma

[5. Sep 2019|18:33]
sveiki drošvien jūs mani nezinat vel.bet šodien jau bija man pirmā mācību diena.pirmajā skolas dienā mēs uztaisīju komiksu un biju ārā.
un mans vārds ir jeese.
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]