Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
sasniegumi 
11th-Jul-2018 02:41 pm
diezgan ilgi mocījos ar čērčila solitēru, nekādi nevarēju vinnēt. sāku vēl trenēties ar parasto. un šodien čērčila solitēru beidzot saliku, turklāt nevis vieglākajā, bet medium līmenī!
This page was loaded Jul 19th 2018, 8:38 am GMT.