Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
16th-Dec-2017 12:00 am - latvija pieder austrumiem, biedri
nu brīnišķīgi formulējumi ziņās reizēm gadās.

Kā zināms, no Eiropas pārdalītie bēgļi Latvijā parasti ilgi nepaliek. <--- ak tā. tātad latvija nav eiropā. kur tad? esam jau krievijas sastāvā?

 Ja austrumeiropieši bēgļus pie sevis nepaturēs, tad vairs nevarēs pretendēt uz Eiropas fondu naudu. <---- vai arī tipa mēs esam austrumeiropieši. cik mīļi. un to saka latviešu žurnālists...

Migrantu iecienītās Rietumvalstis iestājās par obligātām bēgļu pārdales kvotām, bet austrumeiropieši kategoriski iebilda pret tām. <----- tikmēr ziemeļeiropa un dienvideiropa, kā arī centrāleiropa sanāksmē vispār nepiedalījās, muahahaha.


Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jan 18th 2018, 3:55 pm GMT.