Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
20th-Oct-2017 11:14 pm - plāns genocīdam
10 gadu laikā nepilsoņu vairs nebūs. anihilācija ir viņu nācija.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Nov 24th 2017, 10:30 pm GMT.