Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
20th-Oct-2017 09:54 pm - 5
piektdienas vakars. lielākā daļa cibas droši vien sporto, jau aizgāja gulēt deviņos, vai arī ēd ūberveselīgas ekoloģiskās vakariņas.

bet es esmu radikālis.

mani nesalauzīsiet.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jan 19th 2018, 5:25 pm GMT.