Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
20th-Oct-2017 04:37 pm - no sērijas - mēs veidojam stabilu nodokļu politiku
Pagaidām samazināto PVN likmi 5% apmērā paredzēts piemērot uz laiku no nākamā gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Nov 23rd 2017, 1:14 pm GMT.