Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
20th-Oct-2017 04:23 pm - -4
the winter is coming, bičīz!

un tieši tāpēc es jau tuvākajās dienās došos sen ieplānotā braucienā ar galamērķi "kedas pret sauli & alus ķepā".
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jan 19th 2018, 5:30 am GMT.