Baltās saules gaismā [entries|archive|friends|userinfo]
pārejošā mode

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

pie viena [Oct. 18th, 2009|01:27 pm]
[mood |2005 - 2009]
[music |Spiritual Front - Love Through Vaseline]

Jāaizklapē pie reizes arī piņkšķamžurnālītis.
Nav ko daudz ņerkstēt.
linkpost comment

mirklis riebuma [Jul. 26th, 2009|08:53 pm]
[mood |by the way]
[music |David Bowie - Sweet Thing]

Ir mirkļi, kad uzpeld viss riebums un nicinājums pret sevi, to, kā es dzīvoju un pret visiem cilvēkiem. Ir, savukārt, arī tādi mirkļi, kad visus mīlu.
linkpost comment

[May. 3rd, 2009|10:25 am]
[music |Joy Division - Walked In Line]

love
love will tear us apart
again
link1 comment|post comment

labāk vēlu nekā nekad [Apr. 14th, 2009|11:08 pm]
[music |Battle of Mice - Sleep and Dream]

Lai arī par vēlu, es tomēr iemācījos nenoklusēt.
Kaut kad es iemācīšos arī neraudāt.
linkpost comment

[Dec. 22nd, 2008|02:33 pm]
[mood |whatever]
[music |TON - Unsuccessfully Coping With The Natural Beauty[..]

I know you're fucking someone else
linkpost comment

[Dec. 13th, 2008|07:42 pm]
[music |Johnny Cash - Hurt]

Drūmi paliek nevis tad, kad zaudē cilvēku, bet gan tad, kad nomirst cerība.
link1 comment|post comment

[Jun. 10th, 2008|03:12 am]
[music |Death in June - Black Radio]

:)
linkpost comment

[May. 19th, 2008|11:00 pm]
[music |The Doors - The End]

this is the end
my only friend, the end.
linkpost comment

[Feb. 27th, 2008|07:58 pm]
[music |Goldfrapp - Utopia]

viss pārāk sarežģīti.
linkpost comment

[Jan. 29th, 2008|07:57 pm]
[music |The Cure - One Hundred Years]

Mani vēl aizvien spēj aizkustināt cilvēcība. Kaut kas vienkāršs, bet patiess un neviltots.

Тянет к земле, розовый куст.
Жизнь будто кровь, показалась мне сладкой на вкус.
Мозг перегрет, лопнула корка. Арбуз.

Все хорошо. Шато Марго, все хорошо.
linkpost comment

[Oct. 31st, 2007|07:58 pm]
[music |Joy Division - Love Will Tear Us Apart Again]

vakarā ir visdraņķīgāk.
link1 comment|post comment

[Aug. 27th, 2007|11:54 pm]
[music |Carly Comando - Everyday]

es vienkārši mēdzu vēlēties neiespējamas lietas, turklāt daudz un uzreiz.
link1 comment|post comment

[Aug. 19th, 2007|02:10 pm]
[mood |iesprindzis]
[music |Сплин - Шато Марго]

kā tur Vonnegūts teica par izdirstām krizdolēm.

es nevaru tā vienkārši piedrāzt cilvēku, ko cienu.
linkpost comment

re, ko es teicu pagājušā gada pavasarī [Aug. 1st, 2007|02:33 am]
[mood |LB]
[music |Сплин - Мое сердце]

"Ko es labu varētu izdarīt šajā pasaulē, izņemot žēlošanos par to, cik viņa ir sūdīga?"


reizēm ir vērts pārlasīt savus murmulējums, zin
linkpost comment

[Jul. 18th, 2007|03:14 pm]
[music |Portishead - Only You]

bez piecām minūtēm mīlestība
linkpost comment

[Jun. 29th, 2007|01:41 pm]
[mood |upsIdiditagain]
[music |Nancy Sinatra - Bang Bang (My Baby Shot Me Down)]

nekas nav sāpīgāk, kā apzināties savu nekrietnumu.

vēl viens pierādījums teorijai par baļķiem un skabargām acīs.

parsīt no citiem - jā, bet pati...
linkpost comment

[Jun. 27th, 2007|07:27 pm]
[music |Nine Inch Nails - Perfect Drug]

sad but true
linkpost comment

[May. 17th, 2007|10:49 pm]
[music |Pink Floyd - High Hopes]

es vairs nejautāšu.
linkpost comment

[Apr. 30th, 2007|12:32 am]
[mood |auksti]
[music |Deine Lakaien - Wunderbar]

Pirmo reizi sajūta, ka dzirdu likteņa balsi. Stāties pretī vai izvairīties?
linkpost comment

[Apr. 14th, 2007|04:18 pm]
[music |The Cure - The Hanging Garden]

Es gribētu, kaut viss būtu svādāk un labāk.
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]