vai man ir pamats baidīties?

« previous entry | next entry »
Wednesday Apr. 7th, 2021 | 15:27

Kā jums šķiet, vai man draud briesmas saistībā ar manu uzskatu, ka Dieva nav?

link | comment | memorize


Comments {5}

***

from: anonymous
date: Wednesday Apr. 7th, 2021 - 17:50
link

Tās ir draudošas briesmas tavai nemirstīgajai dvēselei.

reply


Uzmanību, viss šeit lasāmais ir autora fantāzija.

***

from: [info]ulvs
date: Wednesday Apr. 7th, 2021 - 20:36
link

Īsti nē

reply


***

from: [info]helmsdeep
date: Wednesday Apr. 7th, 2021 - 20:52
link

Man kā agnostiķim nav precīzi šāda uzskata, bet jautājums par briesmām arī var būt aktuāls, un esmu to mēģinājis risināt kaut kā šitā:

P1: Pasaule man nav devusi labus iemeslus uzskatīt, ka Dievs ir.
P2: Par Dievu stāsta, ka viņš papildus visvarenībai ir arī bezgalīgi gudrs un bezgalīgi labs.
P3: Bezgalīgi gudra un laba būtne mani nesodītu par to, ka nepieņemu uzskatu, kura pieņemšanai man trūkst labu iemeslu.

Sec.: Nevajadzētu būt tā, ka man draud briesmas.

reply | thread


***

from: anonymous
date: Wednesday Apr. 7th, 2021 - 22:10
link

Pirmā premisa ir aplama. Pasaule nemitīgi dod labus iemeslus uzskatīt, ka D. ir, un tieši tādā veidā ir dziļi saistīta ar 2. premisu, kur minēta D. visvarenība, gudrība un labestība. Šos D. atribūtus var vai nu uztvert pasaulē, vai pie tiem nonākt loģiskas, secīgas, saprātīgas domāšanas ceļā.

reply | parent


psihs

***

from: [info]psihs
date: Wednesday Apr. 7th, 2021 - 21:28
link

iespējams, ka Latvijā pat mazāk draud kā Londonā, piemēram

reply