ateistu redzamība

« previous entry | next entry »
Wednesday Apr. 7th, 2021 | 15:17

Noteikti būsiet pamanījuši, ka ateisms pēdējos gados ir zaudējis aktualitāti. Cilvēki ir pievērsušies citām lietām, jo nav bezgala daudz veidu kā pateikt, ka Dieva nav, un tas drīz kļūst apnicīgi. Pieļauju, ka tas varētu būt radījis maldīgu iespaidu, ka ir samazinājies ateistu skaits un ka ticīgajiem atkal ir pienācis laiks runāt visas sabiedrības vārdā. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ uzskatu, ka ir nepieciešams veicināt ateistu un nereliģisko cilvēku redzamību. Manā ieskatā nereliģiskie cilvēki ir patiešām neitrālie ateisti, kuri pat nevēlas ateista nosaukumu, jo tas implicē pārāk daudz uzskatu par reliģiju.

link | comment | memorize


Comments {0}