ilzeens' Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 1 most recent journal entries recorded in ilzeens' LiveJournal:

  Sunday, January 29th, 2006
  8:06 pm
  neskaidrība
  kad liekas, ka viss iet uz slikto pusi,ir kaut kā jāsav;ac;as... kāpēc, kad cenšos to darīt, man tas nesanāk? Lai kā arī es censtos, neviens mani nesaprot. Cik ilgi var pats turēt sevi? Cik ilgi var pastāvēt atbalstot citus, bet nesaņemot pretī.

  Pēc ilgām pārdomām , sapratu, ka tieku izmantota - fiziski, morāli, garīgi. Man riebjas ši sterilā domāašana ar visiem pareizi un nepareizi un tā vajag...
  Bet lai kāds elementāru paldies pateiktu, to jau nekad nesagaidīsi...

  Un pat šie vārdi, ko saku, tās nav manas domas. Manas domas man atņēma sterilā sabiedrība un šis ir tikai manu elku atražojums, pielāgojoties manām vajadzībām.
  Viss, mana gaume, mani uzskati...viss ir radies kāda ietekmē..
  Manī ir juceklis, grūti!
  Bet kam gan nav grūti???

  Current Mood: anxious
About Sviesta Ciba