Made by exDAilka - Grūta darba diena [entries|archive|friends|userinfo]
kostantējumi

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Grūta darba diena [May. 16th, 2019|03:26 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[apkārt |https://open.spotify.com/album/5nI4Eo1vWUWXzeT4WrzTGL]

Uz galda stāv elektriskais urbis un man gribas uztaisīt simtiem caurumu visur, Visur, VISUR!!!!
linkpiemetināt