this cosmic tube [entries|archive|friends|userinfo]
Ilz

[ website | flickr.com ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 20th, 2014|09:59 pm]
Sals kniebj degunā tiem, kas vēl nav atmetuši smēķēšanu, nekas nekas - šonakt snigs un rīt, jau vairs nebūs iemesla smēķēšanai.
Link1 comment|Leave a comment

Dziļbumba [Nov. 19th, 2014|01:27 pm]
[Tags|]

Reti, kad gadījies, izjust velmi, pēc filmas noskatīšanas, lai tā nebūtu- skatīta. Vēlreiz to pirmreizīguma kokteili baudīt gribētos, ar šo -Зимний путь 2013

https://www.youtube.com/watch?v=dpxJ0_F_8dk
LinkLeave a comment

[Nov. 18th, 2014|11:38 pm]
Zem tūkstošu-tūkstošiem caurumu debessjumī, es caurgrauzta - to vientulības ķirmju - šovakar mēģinu ar veselā saprāta pātagu - dulluma kumeļus - staļļos, atpakaļ sadzīt.
Link1 comment|Leave a comment

[Nov. 16th, 2014|12:32 pm]
Šī pilsēta, svētdienu rītos ir vientuļa, tās sejā manāmas skumju paliekas. Rūpnīcas un vemjoši skursteņi, garām slīd strādnieki - ķiverēs rotātām galvām, velosipēdu mugurās - jājot. Tukši kuģi, klusē - pacelti virs ūdens virsmas- noķerts ir jūru karalis, nezvērs ir piejaucēts. Un naktīs pirms rītiem, kā šis, var atrast siltas, apreibušas sirdis - skaujot pagalma priedes, bradājot tās baltās pulverveida takas, par ko mammai Tu nestāsti. Šorīt vējš kutina Tev ausu galus, un kamīns vēl aizvien Tev čukst, lai siltāk - Tev - tur iekšā, vēl ilgāk.
LinkLeave a comment

[Oct. 26th, 2014|11:04 pm]
Ak jell. Šonakt beidzot gulēšu kā piparkūku mīkla - siltā sviestiņā - ziemassvētku priekšvakarā - kautri gaidot savu mīcītāju.
LinkLeave a comment

[Oct. 24th, 2014|09:56 am]
[Current Music |Holopaw - dirtyboots]

If I could be anything in this world that shines
I would be a switchblade pressed hotly against your thigh.
LinkLeave a comment

[Oct. 20th, 2014|09:47 am]
Zem atslēgas. Un kur ir palikušas visas Tavas simtusešpadmsit atslēdziņas? Temzas gultē? Ak nē, tur - Tu vēl neesi viesojusies.
Izskatās, ka tomēr, sākot ar nākamopirmdienu varēšu atkal ņemt dalību savā amatieru teātra trupā. Urā, jo ziniet, notur veselo saprātu ļoti- virs, vai normas robežās, visas tās emociju atgremošanas, situāciju manipulācijas ū tē tē.
Jā un vai zini, šodien atkal silti, zvirbuļi piečiepst Rīgu, un ja aizvērtu acis - varbūt varētu piedomāt pavasari šai dienai. Un jā, piektdien, beidzot beidzot - tikšu apstaigāt bodes un bodītes, un fotoaparāta servisu, un kinoteātri, un visu to, ko esmu nocietusies darīt. Un prieks, ka viens draudziņš tomēr ir atgriezies, uz nenoteiktu laiku, bet tomēr, tas jānosvin.
LinkLeave a comment

[Oct. 18th, 2014|10:59 pm]
Urbjos cauri ikvakara cibas archivam, četri gadi, pirmstam vēl četri, un kādi divi cf.lv. Šogad aprit desmit gadi, kopš kādā agrā augusta rītā - pēc Tēva ofisa tīrīšanas - pirmoreiz pukstēju cf'ā. Mājās vēl nebija internets. Zem nika ..::NaZizss::.. ( vai kaut kā tamlīdzīgi) rakstiju par pūpēžu plantācijām. Togad arī viss iegrieza pirmoreiz - draudziņi, saxafons un protams pirmās sprakšķu naktis, kuras - nedaudz iespringstot varētu precīzi atsaukt atmiņā. Dīvani, mana atmiņa ir tendēta uz šādu maznozīmīgu notikumu arhivēšanu. Nevis gadi skrien kā stirnas, bet laiks novalkātā hūtē ar cigāru mutē peld zeltzvīņu karpas mugurā- mūžības upē.
Link2 comments|Leave a comment

[Oct. 18th, 2014|02:46 pm]
Ak tā - šoreiz, Tev iekšas silda balzāms, un paskat - tās degošās lapu kaudzes - taču slēpa ežus.
Un klusums? Klusums pakāries - nātrēm apaugušajā pauguriņā. Pag, ieklausies - kas tur šņukst? Man šķiet- ka tie ir - ''es būtu varējusi'', ''man vajadzēja'', ''ja es būtu zinājusi'' un protams '' ja vien'', rociņās sadevušies - aplīti iet un dzied un ik pa brīdim, kāds neiztur - un ceļos metas raudādams. Mārtiņrozes? Nē tās nav it nekādas rozes. Reiz kāds man teica - ''nekad nekad Tu nedrīksti viņai to atklāt.'' Nekad - taču termiņš beidzās vakar.
LinkLeave a comment

[Oct. 17th, 2014|03:20 pm]
Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]