this cosmic tube [entries|archive|friends|userinfo]
Ilz

[ website | flickr.com ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 17th, 2014|12:43 am]
Ļaudis vissmieklīgāk uzvedas - cenšoties, neizrādīt - savu romantisko pieķeršanos, šo sajūtu katalizātora klātbūtnè.
LinkLeave a comment

[Dec. 16th, 2014|02:43 pm]
Graužu šokolādes sirsniņas un mēģinu izskaitļot pareizo ceļu. Apostīt pavedienus. Raustīt - likteņa stīgas. Vēroju. Tik ārkārtīgi vienkāršāk būtu ticēt, atdot sevi visu un pieņemt patiesības, par vienīgajām, neapšaubīt. Sveces liesma nemierīgi danco - tātad šodien nevajdzētu veikt noteiktas darbības - nē taču. Esmu iemaldījusies kaut kādā - lōģikas, ezotērikas un skepses purvā. Zirgs slīkst aizspogulijā. Bet, es nolaistām rokām tikai vēroju. Un kaut kur atbalsojas - nesaspringt. Šovakar vienkārši jāiet paskriet.
LinkLeave a comment

[Dec. 14th, 2014|07:34 pm]
[Current Music |Sakrayaami - Stone & Bone ]

Noskrēju, šodien savu pirmo četrīti, pa ļoti ilgiem ilgiem laikiem.
LinkLeave a comment

Šamanisms [Dec. 13th, 2014|11:59 pm]
[Current Music |Yigi Yigi - David Hudson]

Vakarnakt enerģiju spēlēs - valdīju, pār telpu, un dažiem, izvēlētiem - prātiem. Otro reizi - riggajungle pasākumu ietvaros, manī ņirbēja - kaut kas no pirmatnējiem šamaniskiem spēkiem. Pirmo reiz, tas bij - laikam oktobra beigās - kaņepē, tur mani nedaudz mulsināja otrā stāva siju izturība, tamdēļ nevarēju īsti ļauties, bet vakar, vakar, gan jaudas mākonis, mani reibināja tik ārkārtīgi spēcīgi. Vēlreiz pārliecinājos, par savu nosprausto mērķu - piepildījuma sasniegšanu. Arī vakardienas vētra uzlādēja vēl jūtamāk, to domu kamolīti. Kaut kā, pamazām, atkal -piezogos ticībai, par netveremo visuma sastāva esamību, kaut kā organiski un liegi - šoreiz, tas viss. Ir labi.
Link1 comment|Leave a comment

Trauslums [Dec. 11th, 2014|10:08 pm]
Cik gan mūsu ķermenītis ir kraukšķīgs cepumiņš, likteņa zobos. Krakš un Tu nestaigā, krakš un Tu esi atkal visuma vienuma netaustāmā daļiņa. Tikai sīku sakritību kopums, vai tomēr - sagadīšanos nav? Vai Mūsu dzīves ir precīzi izskaitļots vienādojums?
Un es dažreiz sapņoju, par staltiem, inteliģentiem - krievu jaunekļiem, kas klīst Pēterburgas parkos, raksta dzeju un aizraujas ar glezniecību, sevi pilnveido interesējošā profesijā, un dzīvo nomaļu rajonu - jumta istabiņās, kur pilnmēness naktīs neapdziest gaisma. Un dažreiz, bet tikai dažreiz, es apceru iespējamības, tādiem līdzās būt.
Link4 comments|Leave a comment

[Dec. 5th, 2014|12:33 am]
Gribētos, ripot nakts vilcienā uz Pēterburgu un no rīta izvelties, saburzītai no vagona, pilsētā, kas saķepusi man iekšiņās. Velk mani uz to Krievzemi. Nākamvasara būs trešā neapmeklētā kopš divpatsmit būtajām, kaut kas ir jāizspriež, lai tā nebūtu.
LinkLeave a comment

Aiz - logs [Dec. 1st, 2014|12:33 pm]


Divu nedēļu šķērsgriezums.
LinkLeave a comment

[Nov. 28th, 2014|01:46 am]
Mangaļsalas mežos, šodien - atrasts Lūsis, ar izēstām iekšiņām.
Link9 comments|Leave a comment

[Nov. 24th, 2014|06:43 pm]
Viss ir līdzsvarā. Tavi nosmietie vakari, atbilst visiem tiem grūtsirdības apjostajiem. Tavi rīti ieskauti sintētiskā sirmuma, atbilst Taviem svaigi - izelsotajiem kilometriem, gar jūras malu. Tev veltītā labsirdība, atsver tos cietsirdības mākoņus virs tevis. Tavu prātu - ēdošo tarakānu skaits ir tieši tāds pats, kā to citu kukaiņu, kas kutinājuši Tev pakrūti. Un to - Mans draugs, nekad neaizmirsti, lūdzu.
LinkLeave a comment

[Nov. 20th, 2014|09:59 pm]
Sals kniebj degunā tiem, kas vēl nav atmetuši smēķēšanu, nekas nekas - šonakt snigs un rīt, jau vairs nebūs iemesla pīpēm.
Link1 comment|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]