this cosmic tube [entries|archive|friends|userinfo]
Ilz

[ website | flickr.com ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 7th, 2014|11:15 am]
[Current Music |FKA twigs - Water Me]

Ir septītā septembra rīta cēliens. Mazulītis ar tēti ir izbraucis. Esmu viena pati pēc ļoti ļoti ilgiem laikiem. Interneta plašumi nespēj atbildēt uz manu jautājumu - par šūnu atjaunošanos, patiesība vai tā ir - mēs pēc gada, vai tomēr pēc tiem septiņiem, esam pavisam jaunu atomu kopas? Saule spīd un aicina, ak saulīt pagaidi vēl nedaudz.
Link1 comment|Leave a comment

ak vai [Sep. 6th, 2014|09:27 pm]
[Tags|, , ]

LinkLeave a comment

[Sep. 6th, 2014|09:04 pm]
Vēl viena Balta nakts. Fotoaparāta akumulators tiek pabarots, tāpat kā telefons. Šoreiz vilkšu sporta apavus un došos viena pati, tā tagad laikam vairumā būs, iedvesmas un tas no kā es muku tik ilgi. Es esmu es- ar savām rievām, un nepilnībām, ar savu burvību un visu pārējo, un tas taču ir ārkārtīgi smieklīgi vārīties un cepties dienām cauri citu prātiem, par priekšstatiem un normu izpildi, par gribēto un vajadzīgo. Laimes slēpjas - brīvības burvestībā, brīvībā no tā, ko ''citi'' par Tevi spriež. Šī ir brīvības nakts. Vasaras nakts, kad viņa uzdrošinās uzlūgt uz deju Rudeni.
Link1 comment|Leave a comment

[Sep. 5th, 2014|10:47 pm]
Nu tā. Vēl viens draudziņš sakrāmējis čemodānus. Šī vasara bija zīmīga - šīs gads tāpat. Viss būs labi. Lai laimītes mums visiem pakaušos smaida un dzīve met tos klasiskos kūleņus. Un kādu dienu mēs būsim miruši- un nebūs vairs nekā- mums no šī, un tamdēļ- tamdēļ, elpot apzinīgāk un mierīgāk ir jāiemanās. Un gribas paturēt, bet nav vērts, ir jālaiž vaļā viss un jaatrod sevi. Nekam citam nav nozīmes, tikai tam kā garšo rudens vakars, smejas bērni un sausais atlikums- pēc mums.
Link1 comment|Leave a comment

[Sep. 2nd, 2014|08:07 pm]
Noņem no acīm binokli - tāpat redzi par tālu
LinkLeave a comment

[Sep. 1st, 2014|10:30 am]
Dzīvot un izdzīvot. Un nogaršot sapņu kraukšķīšus var tikai izcepot pašam tos cepumus. Aiziet.
LinkLeave a comment

[Aug. 30th, 2014|07:31 am]
[Tags|]Par neatbildētiem zvaniem un klusumu pēc tam
LinkLeave a comment

[Aug. 29th, 2014|10:58 pm]
[Tags|]


Šovakar saulriets- dega līdzīgās krāsās.
Link1 comment|Leave a comment

[Aug. 29th, 2014|03:14 pm]
[Tags|, ]

LinkLeave a comment

[Aug. 29th, 2014|11:05 am]
Sajūtu viesuļvētrām nav attaianojuma, biopolaritātei nav attaisnojuma, tapat kā depresijai,šizofrēnijai un paranojai - tās visas ir tikai mīkstčauļu iegansti slinkumam, nevīžībai, un tam, lai atbildību uzņemtos kāds no malas. Laikmetā, kad pelnīt var no tukśa gaisa - slimību diagnostika kļuvusi par ienesīgu biznesu. Antidepresantu slavinājumiem tiek veltītas odas, noveles, disertācijas. Bet gadījumā ja visu savu apzināto dzīvi esi juties klintsmalā stāvoš, tas ir tikai tamdēļ, ka bērnībā tiki izlaists. Tukšu vārdu pilni prāti, un atrast savu mieru kā - nav-ne-jausmas.
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]