this cosmic tube [entries|archive|friends|userinfo]
Ilz

[ website | flickr.com ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Lūdzu nepiemirsti [Jan. 26th, 2015|05:49 pm]
LinkLeave a comment

[Jan. 26th, 2015|05:01 pm]

Jaunais (cik nu) Beck'a albūms, baudāms, tur mazlietiņ no visa, saklausīt var arī citu laiku un vietu atbalsis. Jūtūbē ir.
Link1 comment|Leave a comment

[Jan. 26th, 2015|11:34 am]
Turies tālāk, no cilvēkiem, kuriem, ir grūti Tevi mīlēt. Turies patālāk, no tiem, kas pamācot, paši piņķerējas savā dzīves gājumā. Balsties tuvāk tiem, kas noglaud Tavu būtību, tiem kas pieslej atpakaļ, tiem kas smej kopā un visiem tiem, kuri izceļ tevī ņirbas. Viņi ir tepat, palūko.


Anwar Mostafa- Pretty Oblivion Kalopsia, 2014
LinkLeave a comment

[Jan. 22nd, 2015|11:50 pm]
Sāpīgi, bet tomēr pamazītēm - sāku samierināties ar savu dzīves īstenību. Tas "akvaimandieniņ" realitātes pliķa apsārtums, ir lēnām izzudis, tagad tikai saudzīgi, un ļoti ļoti lēnām virzīties un nospraustajiem mērķiem. Migla ir laba, nopaijā. Mh.
LinkLeave a comment

[Jan. 11th, 2015|12:28 am]
Kopš lietojo viedtelefonu, pirms miega - pārlasu cibas latest postus. Vakara pasaciņa. Iedvesmai un cerību iespēju krikumiņiem.
LinkLeave a comment

[Jan. 6th, 2015|08:19 pm]


Joseba Alexander - Altar of the Gods, 2014,
LinkLeave a comment

[Jan. 2nd, 2015|11:44 am]
Vilcienā Rīga-Cēsis man pieder pēdējais vagons. Slapjie grāvji. Atkusnis loba nost sniegu no pļavu ādas. Pieturā Garkalne, man nācās sev atzīt - tuvi esošā, sen meklētā - sastapšanu. Vilciens ciršļojās - pīkst un vaid. Drīz Sigulda. Lauku miers un pirmā dzimšanas diena - parīt.
LinkLeave a comment

[Dec. 28th, 2014|12:37 am]
Šodien ir īstie ziemsvētki. Beidzot ar draudziņiem, sniegu, smiekliem un mūžigi zaļajiem labumiem. Vēl tikai budēļos jāiet vecgada vakarā.
LinkLeave a comment

[Dec. 26th, 2014|11:22 am]
Ja mani, kas var paglābt no domām par savu nevērtību, ir košos akrila toņos noziesti audekli- krāsu terapija? Varbūt. Stirnu piestaigātas takas, vizulīšu nobirušas pļavas, saules spožumā rotājas šis rīts. Un vārdos neitērptas ilgas.
LinkLeave a comment

[Dec. 25th, 2014|12:08 am]
Latgalē, izsnidzis viss sniegs, līdz šim galam tik lietus piekāpis - atkal. Jācer, ka rīt, tomēr - balti būs.
Esmu sev nospraudusi apņemšanos - līdz vecgada vakaram - sevī sakārtot - visu to iekšu dīdītāju vietu manī. Gribu sākt jauno gadu ar mieriņu pakrūtē.
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]