this cosmic tube [entries|archive|friends|userinfo]
Ilz

[ website | flickr.com ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 28th, 2014|01:46 am]
Mangaļsalas mežos, šodien - atrasts Lūsis, ar izēstām iekšiņām.
Link6 comments|Leave a comment

[Nov. 24th, 2014|06:43 pm]
Viss ir līdzsvarā. Tavi nosmietie vakari, atbilst visiem tiem grūtsirdības apjostajiem. Tavi rīti ieskauti sintētiskā sirmuma, atbilst Taviem svaigi - izelsotajiem kilometriem, gar jūras malu. Tev veltītā labsirdība, atsver tos cietsirdības mākoņus virs tevis. Tavu prātu - ēdošo tarakānu skaits ir tieši tāds pats, kā to citu kukaiņu, kas kutinājuši Tev pakrūti. Un to - Mans draugs, nekad neaizmirsti, lūdzu.
LinkLeave a comment

[Nov. 20th, 2014|09:59 pm]
Sals kniebj degunā tiem, kas vēl nav atmetuši smēķēšanu, nekas nekas - šonakt snigs un rīt, jau vairs nebūs iemesla pīpēm.
Link1 comment|Leave a comment

Dziļbumba [Nov. 19th, 2014|01:27 pm]
[Tags|]

Reti, kad gadījies, izjust velmi, pēc filmas noskatīšanas, lai tā nebūtu- skatīta. Vēlreiz to pirmreizīguma kokteili baudīt gribētos, ar šo -Зимний путь 2013

https://www.youtube.com/watch?v=dpxJ0_F_8dk
LinkLeave a comment

[Nov. 18th, 2014|11:38 pm]
Zem tūkstošu-tūkstošiem caurumu debessjumī, es caurgrauzta - to vientulības ķirmju - šovakar mēģinu ar veselā saprāta pātagu - dulluma kumeļus - staļļos, atpakaļ sadzīt.
Link1 comment|Leave a comment

[Nov. 16th, 2014|12:32 pm]
Šī pilsēta, svētdienu rītos ir vientuļa, tās sejā manāmas skumju paliekas. Rūpnīcas un vemjoši skursteņi, garām slīd strādnieki - ķiverēs rotātām galvām, velosipēdu mugurās - jājot. Tukši kuģi, klusē - pacelti virs ūdens virsmas- noķerts ir jūru karalis, nezvērs ir piejaucēts. Un naktīs pirms rītiem, kā šis, var atrast siltas, apreibušas sirdis - skaujot pagalma priedes, bradājot tās baltās pulverveida takas, par ko mammai Tu nestāsti. Šorīt vējš kutina Tev ausu galus, un kamīns vēl aizvien Tev čukst, lai siltāk - Tev - tur iekšā, vēl ilgāk.
LinkLeave a comment

[Oct. 26th, 2014|11:04 pm]
Ak jell. Šonakt beidzot gulēšu kā piparkūku mīkla - siltā sviestiņā - ziemassvētku priekšvakarā - kautri gaidot savu mīcītāju.
LinkLeave a comment

[Oct. 24th, 2014|09:56 am]
[Current Music |Holopaw - dirtyboots]

If I could be anything in this world that shines
I would be a switchblade pressed hotly against your thigh.
LinkLeave a comment

[Oct. 20th, 2014|09:47 am]
Zem atslēgas. Un kur ir palikušas visas Tavas simtusešpadmsit atslēdziņas? Temzas gultē? Ak nē, tur - Tu vēl neesi viesojusies.
Izskatās, ka tomēr, sākot ar nākamopirmdienu varēšu atkal ņemt dalību savā amatieru teātra trupā. Urā, jo ziniet, notur veselo saprātu ļoti- virs, vai normas robežās, visas tās emociju atgremošanas, situāciju manipulācijas ū tē tē.
Jā un vai zini, šodien atkal silti, zvirbuļi piečiepst Rīgu, un ja aizvērtu acis - varbūt varētu piedomāt pavasari šai dienai. Un jā, piektdien, beidzot beidzot - tikšu apstaigāt bodes un bodītes, un fotoaparāta servisu, un kinoteātri, un visu to, ko esmu nocietusies darīt. Un prieks, ka viens draudziņš tomēr ir atgriezies, uz nenoteiktu laiku, bet tomēr, tas jānosvin.
LinkLeave a comment

[Oct. 19th, 2014|03:08 pm]
Izmirkusi vientulība. Mitru ozolzīļu paklājs. Kailo kļavu glaud dūmu roka. Un man gribas kādu siltu mīļu azoti, kur nosnausties. Un vismaz vienu, kas ikdienā, līdzās ir.
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]