this cosmic tube [entries|archive|friends|userinfo]
Ilz

[ website | flickr.com ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 24th, 2014|09:56 am]
[Current Music |Holopaw - dirtyboots]

If I could be anything in this world that shines
I would be a switchblade pressed hotly against your thigh.
LinkLeave a comment

[Oct. 20th, 2014|09:47 am]
Zem atslēgas. Un kur ir palikušas visas Tavas simtusešpadmsit atslēdziņas? Temzas gultē? Ak nē, tur - Tu vēl neesi viesojusies.
Izskatās, ka tomēr, sākot ar nākamopirmdienu varēšu atkal ņemt dalību savā amatieru teātra trupā. Urā, jo ziniet, notur veselo saprātu ļoti- virs, vai normas robežās, visas tās emociju atgremošanas, situāciju manipulācijas ū tē tē.
Jā un vai zini, šodien atkal silti, zvirbuļi piečiepst Rīgu, un ja aizvērtu acis - varbūt varētu piedomāt pavasari šai dienai. Un jā, piektdien, beidzot beidzot - tikšu apstaigāt bodes un bodītes, un fotoaparāta servisu, un kinoteātri, un visu to, ko esmu nocietusies darīt. Un prieks, ka viens draudziņš tomēr ir atgriezies, uz nenoteiktu laiku, bet tomēr, tas jānosvin.
LinkLeave a comment

[Oct. 18th, 2014|10:59 pm]
Urbjos cauri ikvakara cibas archivam, četri gadi, pirmstam vēl četri, un kādi divi cf.lv. Šogad aprit desmit gadi, kopš kādā agrā augusta rītā - pēc Tēva ofisa tīrīšanas - pirmoreiz pukstēju cf'ā. Mājās vēl nebija internets. Zem nika ..::NaZizss::.. ( vai kaut kā tamlīdzīgi) rakstiju par pūpēžu plantācijām. Togad arī viss iegrieza pirmoreiz - draudziņi, saxafons un protams pirmās sprakšķu naktis, kuras - nedaudz iespringstot varētu precīzi atsaukt atmiņā. Dīvani, mana atmiņa ir tendēta uz šādu maznozīmīgu notikumu arhivēšanu. Nevis gadi skrien kā stirnas, bet laiks novalkātā hūtē ar cigāru mutē peld zeltzvīņu karpas mugurā- mūžības upē.
Link2 comments|Leave a comment

[Oct. 18th, 2014|02:46 pm]
Ak tā - šoreiz, Tev iekšas silda balzāms, un paskat - tās degošās lapu kaudzes - taču slēpa ežus.
Un klusums? Klusums pakāries - nātrēm apaugušajā pauguriņā. Pag, ieklausies - kas tur šņukst? Man šķiet- ka tie ir - ''es būtu varējusi'', ''man vajadzēja'', ''ja es būtu zinājusi'' un protams '' ja vien'', rociņās sadevušies - aplīti iet un dzied un ik pa brīdim, kāds neiztur - un ceļos metas raudādams. Mārtiņrozes? Nē tās nav it nekādas rozes. Reiz kāds man teica - ''nekad nekad Tu nedrīksti viņai to atklāt.'' Nekad - taču termiņš beidzās vakar.
LinkLeave a comment

[Oct. 17th, 2014|03:20 pm]
Link6 comments|Leave a comment

[Oct. 6th, 2014|10:59 pm]
Izdrebēt izsāpēt izšņaukt Tavas paliekas no sevis ārā, kā lai?
LinkLeave a comment

[Sep. 25th, 2014|10:07 am]
Atkal Tu - Ruden- rudentiņi, esi atnācis man pārgrauzt rīklīti. Un ak cik gudri - tie putni, kas jau augustā pieglauda spalvas un pacēlās ceļā uz dienvidiem. Esmu vietsēdis-nometnieks šogad - man cālītis paspārnē, lidot vēl nemāk. Un ir tieši tāpat- kā visos lapkrišos bijis līdz šim - tās visaptverošas skumjas tepat.
LinkLeave a comment

[Sep. 23rd, 2014|10:46 am]
Ziemeļvējš dīķī dīda- pagaišās vasaras lapu floti. Kuģotāji- krastā nepiestāj.
LinkLeave a comment

ak vai [Sep. 6th, 2014|09:27 pm]
[Tags|, , ]

LinkLeave a comment

[Sep. 6th, 2014|09:04 pm]
Vēl viena Balta nakts. Fotoaparāta akumulators tiek pabarots, tāpat kā telefons. Šoreiz vilkšu sporta apavus un došos viena pati, tā tagad laikam vairumā būs, iedvesmas un tas no kā es muku tik ilgi. Es esmu es- ar savām rievām, un nepilnībām, ar savu burvību un visu pārējo, un tas taču ir ārkārtīgi smieklīgi vārīties un cepties dienām cauri citu prātiem, par priekšstatiem un normu izpildi, par gribēto un vajadzīgo. Laimes slēpjas - brīvības burvestībā, brīvībā no tā, ko ''citi'' par Tevi spriež. Šī ir brīvības nakts. Vasaras nakts, kad viņa uzdrošinās uzlūgt uz deju Rudeni.
Link1 comment|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]