Opis tautai [entries|friends|calendar]
Jopcikradzīte

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Emo dzenas pakaļ sunim [07 Jan 2017|05:46pm]
https://www.youtube.com/watch?v=wdmm5-vrabM
post comment

Kas ir nākošais solis? [03 Jan 2017|08:34pm]
post comment

[01 Jan 2017|03:48pm]
post comment

Kad mācījos RAVā, arī reiz pieļāvu šādu kļūdu [29 Dec 2016|09:45pm]
2 comments|post comment

[29 Dec 2016|07:52am]
http://imgur.com/N9swB1r
1 comment|post comment

Heeeeeeere's Yosif [27 Dec 2016|10:55pm]
post comment

[27 Dec 2016|10:46pm]
post comment

[23 Dec 2016|03:22pm]
post comment

[22 Dec 2016|02:58pm]
post comment

Brīnums, ka mincis tik sauss [22 Dec 2016|01:37pm]
post comment

[21 Dec 2016|11:10pm]


... tālāk ... )
3 comments|post comment

ALELUJA BRĀĻI UN MĀSAS [21 Dec 2016|11:08pm]
post comment

Parijs Hoters un tā [19 Dec 2016|11:21pm]
post comment

lol [19 Dec 2016|03:51am]
post comment

Sveiciens pēdējā adventē (šajā dimensijā) [18 Dec 2016|10:26pm]

2 comments|post comment

#dickprobs [18 Dec 2016|10:12pm]
post comment

[18 Dec 2016|07:16pm]
post comment

Aktualitātes [17 Dec 2016|08:49pm]
post comment

[16 Dec 2016|08:03pm]post comment

[16 Dec 2016|12:37am]
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]