Opis tautai [entries|archive|friends|userinfo]
Jopcikradzīte

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 12th, 2017|08:22 pm]
linkpost comment

[Feb. 12th, 2017|08:14 pm]
linkpost comment

[Feb. 11th, 2017|04:56 pm]


https://www.facebook.com/LVUND/ Like, ja Tavas seksuālās fantāzijas sevī iekļauj Kārli Ulmani
link4 comments|post comment

[Feb. 11th, 2017|12:02 am]
linkpost comment

[Feb. 10th, 2017|10:34 pm]
linkpost comment

Es tiešām neredzu [Feb. 10th, 2017|10:21 pm]
link2 comments|post comment

[Feb. 10th, 2017|10:18 pm]
linkpost comment

Džīzas iz mai niga [Jan. 21st, 2017|07:52 pm]
linkpost comment

Pizģec, cik es kādreiz biju asprātīga [Jan. 18th, 2017|11:53 pm]
link1 comment|post comment

Emo dzenas pakaļ sunim [Jan. 7th, 2017|05:46 pm]
https://www.youtube.com/watch?v=wdmm5-vrabM
linkpost comment

Kas ir nākošais solis? [Jan. 3rd, 2017|08:34 pm]
linkpost comment

[Jan. 1st, 2017|03:48 pm]
linkpost comment

Kad mācījos RAVā, arī reiz pieļāvu šādu kļūdu [Dec. 29th, 2016|09:45 pm]
link2 comments|post comment

[Dec. 29th, 2016|07:52 am]
http://imgur.com/N9swB1r
link1 comment|post comment

Heeeeeeere's Yosif [Dec. 27th, 2016|10:55 pm]
linkpost comment

[Dec. 27th, 2016|10:46 pm]
linkpost comment

[Dec. 23rd, 2016|03:22 pm]
linkpost comment

[Dec. 22nd, 2016|02:58 pm]
linkpost comment

Brīnums, ka mincis tik sauss [Dec. 22nd, 2016|01:37 pm]
linkpost comment

[Dec. 21st, 2016|11:10 pm]


... tālāk ... )
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]