Opis tautai [entries|archive|friends|userinfo]
Cuteness Overlord

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 26th, 2014|11:07 pm]
link2 comments|post comment

[Jul. 22nd, 2014|01:36 am]
link2 comments|post comment

Tumblr [Jul. 17th, 2014|12:06 am]
linkpost comment

Āāāiiii [Jul. 13th, 2014|01:42 am]
linkpost comment

[Jul. 13th, 2014|01:05 am]
linkpost comment

Nešpetna vāverīte [Jul. 12th, 2014|11:33 pm]
linkpost comment

Atdod savu brīvību&ej dirst [Jul. 11th, 2014|07:34 pm]


miljons.com
linkpost comment

[Jul. 11th, 2014|07:31 pm]
Anetix no Miljons.com:
"Man arī liekas, ka esam vairāk kā kartupeļi.
Dzīvojam pārsvarā klusi, nelienot acīs. Mūsu redzamā (sabiedrības) daļa ir nelietojama. Paši sev liekamies lēti, kaut arī, esam ļoti barojoši. Mums ir regulāra problēma ar Kolorādo vabolēm. Ataudzi nodrošina mazie. Un vienmēr kāds mums gribēs acis izdurt."
linkpost comment

dēēēēēēēek [Jul. 10th, 2014|01:31 am]
linkpost comment

[Jul. 7th, 2014|12:40 am]
linkpost comment

[Jul. 5th, 2014|12:01 am]
link1 comment|post comment

Huinja, kā tu raksturotu savu pēdējā laika emocionālo stāvokli? [Jul. 3rd, 2014|07:48 pm]
link1 comment|post comment

[Jul. 2nd, 2014|10:04 pm]
linkpost comment

[Jul. 2nd, 2014|03:03 am]
WUBBING
linkpost comment

[Jun. 30th, 2014|02:30 pm]
link2 comments|post comment

[Jun. 29th, 2014|11:58 pm]
linkpost comment

Sveiciens dizaiņoriem [Jun. 29th, 2014|07:17 pm]
http://www.eatliver.com/stupid-feedback-from-clients/#more-2259
linkpost comment

ĀāāāĀāĀāAāāāāĀĀā [Jun. 24th, 2014|09:46 pm]
linkpost comment

[Jun. 22nd, 2014|04:35 am]
linkpost comment

[Jun. 17th, 2014|01:13 am]
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]