Opis tautai [entries|archive|friends|userinfo]
Jopcikradzīte

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 22nd, 2017|12:32 pm]


http://miljons.skaties.lv/, bet neejiet, tur nav forši vairāk.
linkpost comment

Dumš kaķdupsis [Mar. 20th, 2017|04:57 am]
linkpost comment

[Mar. 18th, 2017|07:06 pm]
linkpost comment

Lulz [Mar. 18th, 2017|03:21 pm]
linkpost comment

[Mar. 17th, 2017|12:51 am]
linkpost comment

[Mar. 16th, 2017|02:37 am]
linkpost comment

[Mar. 15th, 2017|01:34 am]
Garšīgi cepumiņi )
link1 comment|post comment

[Mar. 12th, 2017|06:19 pm]


https://www.reddit.com/r/therewasanattempt/
linkpost comment

[Mar. 10th, 2017|09:48 pm]
linkpost comment

Āāāāā! ĀĀāāāā! [Mar. 5th, 2017|12:06 am]
linkpost comment

[Feb. 28th, 2017|02:01 pm]
linkpost comment

[Feb. 28th, 2017|01:11 am]
linkpost comment

[Feb. 12th, 2017|08:22 pm]
linkpost comment

[Feb. 12th, 2017|08:14 pm]
linkpost comment

[Feb. 11th, 2017|04:56 pm]


https://www.facebook.com/LVUND/ Like, ja Tavas seksuālās fantāzijas sevī iekļauj Kārli Ulmani
link4 comments|post comment

[Feb. 11th, 2017|12:02 am]
linkpost comment

[Feb. 10th, 2017|10:34 pm]
linkpost comment

Es tiešām neredzu [Feb. 10th, 2017|10:21 pm]
link2 comments|post comment

[Feb. 10th, 2017|10:18 pm]
linkpost comment

Džīzas iz mai niga [Jan. 21st, 2017|07:52 pm]
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]