Hmmm - 25. Septembris 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
Позитивный человек

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

25. Septembris 2016

spinners - carry da gun [25. Sep 2016|23:33]
sen jau meklēju šo singlu - izrādās, ka esot bijis zudis, bet nu atgriezies. jaunības dienu mūzika.

https://yaputhma.bandcamp.com/album/carry-da-gun
http://www.tvnet.lv/muzika/latvija/627091-izdots_rets_latvijas_triphopa_grupas_spinners_ieraksts
Linkir doma

navigation
[ viewing | 25. Septembris 2016 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]