hamburgerlady's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 1 most recent journal entries recorded in hamburgerlady's LiveJournal:

    Sunday, February 11th, 2018
    11:25 pm
    Sodien vēlos izteikt pateicību Nikijai Minazai un Lanai del Reí par manu izvirzisanu uz pareiza cela! Paskat kada forsa meitene esmu izaugusi
About Sviesta Ciba