Vienmēr gatavs
bez pipariem nekā
Commenting To 
2nd-Feb-2021 12:38 pm - AAB (Anonīmo Apēdāju Biedrība)
"par biedru apstiprina tikai, ja vairāki esošie var aizbilst labu vārdu". LŪDZU, AIZBILSTIET PAR MANI KĀDU LABU VĀRDU! Vajag zaudēt pāris liekus kilogramus, lai atstātu uz sievietēm labāku iespaidu.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.
This page was loaded Apr 12th 2021, 3:39 am GMT.