Vienmēr gatavs
bez pipariem nekā
Commenting To 
18th-Jan-2021 12:39 am
Uz ziemu es palieku rijīgs kā zīlīte. Bet nav tālu marts ar visām tām skriešanām pie Viņas un drāšanos, bezgalīgu drāšanos.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.
This page was loaded Apr 12th 2021, 3:11 am GMT.