Vienmēr gatavs
bez pipariem nekā
February 2nd, 2021 
12:38 pm - AAB (Anonīmo Apēdāju Biedrība)
"par biedru apstiprina tikai, ja vairāki esošie var aizbilst labu vārdu". LŪDZU, AIZBILSTIET PAR MANI KĀDU LABU VĀRDU! Vajag zaudēt pāris liekus kilogramus, lai atstātu uz sievietēm labāku iespaidu.
12:40 pm
Labākie žurnāli kaut kur pazūd. Nupat nekā vairs nevar izlasīt arī no jūzera dzeeraajandris.
This page was loaded Apr 12th 2021, 3:44 am GMT.