Vienmēr gatavs
bez pipariem nekā
Commenting To 
3rd-Nov-2020 10:00 pm
Man patīk palikt savu plaukstu zem viņas plaukstas un ilgi turēt apstākļos, kuros mums jābūt neitrālās attiecībās, un just, kā viņa uzvelkas.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.
This page was loaded Apr 12th 2021, 3:53 am GMT.