atkal · jauns, · atkal · iekārojams. · tāds · pats, · tikai · savādāks.

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Rakstu dēla- latviešu valodas vārdnīcu mammai, lai vieglāka saprašanās. Tāds mums latviešu, angļu, bulgāru, hindi mikslis.

Taka - paldies
Tuka - šeit
Atepāk - vēlreiz
Paukš - karote
Pānī - ūdens
Pšš - jāatgriež krāns, lai tek ūdens
Waš - mazgāt
Papš - slapjš
Hati - zilonis
Pūmī - plūmīte, jebkurš ievārījums
Tībina - čības
Pī pī - čurāt
Nazi - ielūzis nadziņš, kas jānogriež
Ņemoga - nevaru
Šūz - apavi

Svarīgi vārdi ikdienā, kas nozīmē to kā izklausās:
Tuta 
Aijā aijā
Putra
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry