zelts un melnie - [entries|archive|friends|userinfo]
gribēju jaunu/gribēju aunu, gribēju juaņu, Juhanu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 24th, 2016|08:54 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Šodien raudāju divas reizes.
Vienreiz, jo neatbildēju uz pāris ziņām un šaustīju sevi par to. Otrreiz, jo es vienkārši sajutos nolieta ar mēsliem. lov.

Nezinu, cik adekvāti ir kaut ko par to teikt. Visi tie "tu jau runā kā mamma", bailes, ka mani uztvers tā kā kaut kādu psiho, domās vēl, ka mēģinu manipulēt ar asarām.
Kaut kā stulbi.

Un reizē es jūtos riebīgi un aizvainota. Jo, manuprāt, šāda attieksme ir nepelnīta, netaisnīga un neiejūtīga.
linkpost comment