zelts un melnie - [entries|archive|friends|userinfo]
gribēju jaunu/gribēju aunu, gribēju juaņu, Juhanu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 28th, 2016|11:57 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Uff.
Tātad. Megaproblēma.
Kaut kad būs jābūt seksam. Man ir bail no seksa. Noveļu vainu uz A., lai gan esmu līdzatbildība, ar varu neko nespieda.
Platonisku veču, kas grib tikai mīlināties noteikti ir viens uz miljonu, un pat mazajā Latvijā nedzīvo miljons. Jāpieņem fakts, ka vīrieši grib tālāku līmeni par mīlināšanos vien.
Jāveic izvēle. Jāatbrīvojas, jāpieņem.

Es drebu, bet... varbūt esmu tikai negatīvi sadomājusies.
Es gribētu nopietnas atteicības, bet iepriekšējās divas es pametu, jo mani mulsināja seksa aspekts.
Es negribu palikt viena. Es gribu lai kaut kas beidzot sanāk.


fuckfuckfuckfuckfukfyckfuckfuckfuckfuckfuckfcuk.
linkpost comment