Journal    Friends    Archive    User Info    memories
 

gimnaziste

May. 13th, 2005 08:22 pm

sveikiņi!

kā jūtaties piektdienas vakarā?

ģimnāzistes iet tautās vai pie tautas - a kur dodas ģimnāzisti?

lai jauka pukstēšana!

13 comments - Leave a comment