Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Recent Entries 
13th-Jan-2009 04:03 pm - valsts apvērsums
esam paēduši īsti latviski patriotisku ēdienu - pelēkos zirņus - un tagad varam doties revolūcijas virzienā! zirņi, tas ir kruta, varēsim arī šaut!!!
This page was loaded Jun 24th 2017, 10:06 pm GMT.