Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
June 16th, 2017 
10:41 am - cik daudz pasaka viens vārds
Tomēr aizliedz cirka izrādēs Latvijā izmantot savvaļas dzīvniekus
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:26 pm GMT.